Közvéleménykutatás után: Balatonakali önkormányzata nem támogatja a kikötőépítési tervet

Megszületett a vitorláskikötővel kapcsolatos közvéleménykutatás eredménye
Vitorláskikötő terve a volt Holiday Kemping előtt (Forrás: balatonakali.hu)

 

Koncz Imre polgármester tájékoztatója:

Amint azt a szeptember 26-án megrendezett lakossági fórumon is elmondtam, a tervezett vitorláskikötő ügyében, az önkormányzat a helyi közösség álláspontja alapján tudja kialakítani a település véleményét. Annak ellenére, hogy sokan tudni vélték a végeredményt, az önkormányzat az ilyenkor elvárható legdemokratikusabb módon járt el.

A rendelkezésünkre álló információkat, mindenki számára érthető módon ismertettük, a beruházó tervezőjének bevonásával. Ezek után mindenkinek megadtuk a lehetőséget, hogy elmondja gondolatait. Aki eljött a fórumra és szót kért az kapott, senkit nem szakítottunk félbe. Ezenfelül, a fórumról készült videófelvételt teljes terjedelmében közzétettük, majd lehetőséget biztosítottunk mindenkinek, hogy szeptember 26-tól október 9-ig jelezze támogató, vagy ellenző véleményét, illetve megnevezze érveit az ellenzés vagy a támogatás mellett.

A helyi közösség életét vélhetően jelentősen befolyásoló, tervezett beruházás ügyében az önkormányzat a helyi közösség véleményét képviseli, ahogy ezt egyértelműen el is mondtam a fórumon. A helyi közösség pedig jelen esetben az állandó lakosokból, továbbá a helyi ingatlanok tulajdonosaiból áll. Ennek értelmében a közvéleménykutatás végső eredménye vitathatatlanul az állandó lakosok és az ingatlantulajdonosok véleményének összessége.

Jelezték, hogy a közösségi oldalakon kételkednek páran a tisztességemben és félnek attól, hogy nem a valós eredményeket közlöm. Ezen vádakat határozottan visszautasítom! Mindemellett a kételkedők és azok számára, akik nem, vagy nem jól ismernek, felkértem Szauer Rózsa asszonyt, mint elhivatott ellenzőt, hogy velem együtt nézze át a beérkezett szavazatokat. Mivel a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat jogszabályi kötelezettségeim miatt nem tehetem közzé, ezért kérem a kételkedők is fogadják el a kettőnk által hitelesített eredményt.
A beérkezett dokumentumok közös átnézését követően, egyetértésben megállapítottuk, hogy a helyi közösség véleménye a következők szerint alakult:

  • A 164 szavazóból 69 fő volt helyi lakos, 76 fő ingatlan tulajdonos és 19 fő egyéb (azaz érvénytelen szavazó)

Fontos megjegyezni, hogy összesen 164-en adtak le szavazatot, amely értékelhető volt. A nem értékelhető szavazatok azok voltak, amelyek nem adtak igen vagy nem választ a kérdésre, továbbá az egyszer már leadott személy véletlen vagy a bebiztosítás miatt másodszor leadott szavazata. Ezeket nem vettük figyelembe a fenti 164 szavazat között. Ezen felül volt még egy olyan szavazó, aki október 10-én küldte el levelét, amit szintén nem tudtunk figyelembe venni, mert a szabályokat egyértelműen lefektettük a voksolás előtt.

Egyértelműen közzétettem a fórumon, hogy a helyi lakosok és a helyben ingatlannal rendelkező tulajdonosok véleménye számít, mint a helyi közösség tagjaié. Az önkormányzati álláspontjának kialakítása során, sajnos nem tudja figyelembe venni azok álláspontját, akik nincsenek bent az imént említett csoport valamelyikében. Nagyon köszönöm annak, aki valamely hozzátartozójának az ingatlanjában tölti a nyarat és gondolatait megosztotta velem, viszont jelen esetben az ő álláspontja nem mérvadó. A beruházás mellett vagy ellene szóló érvek felsorolásánál viszont az ő érveit is közzéteszem.

A közvéleménykutatás meghatározó eredménye a következők szerint alakult:

  • A 145 érvényes szavazatból 60 támogatta, 85 ellenezte a beruházást

Tanulságos lehet mindenki számára, hogy miként vélekedtek azok, akik állandó lakosként élnek Balatonakaliban. Amint az első ábrán láthattuk, az összes szavazók 42%-a helyi állandó lakos.

Természetesen jelen kérdésben mindenki számára világos, hogy egy ilyen beruházás az ingatlantulajdonlás miatt, közel azonos hatással bír állandó lakosra vagy a településen ingatlanvagyonnal rendelkezőre egyaránt. Azon ingatlantulajdonosok, akik jelenleg nem állandó lakosok, azok számára megvan a potenciális lehetőség, hogy ő maga is állandó lakossá váljon bármikor.

A támogatók és az ellenzők között 17,24% különbség van az ellenzők javára, ami jelentősnek mondható. A közvéleménykutatás reprezentatívnak nevezhető, hisz egy 730 állandó lakossal bíró üdülőtelepülés esetében, az állandó lakosság közel 10%-a véleményt nyilvánított, a jelentős számú ingatlantulajdonossal együtt.

  • A helyi lakosok közül 37 fő támogatta, 32 fő ellenezte az új kikötő építésének tervét

A helyi lakosok véleményét követően érdemes rátekinteni, hogy miként vélekedtek az ingatlantulajdonosok, akik egyébként aktívabbak voltak a közvélemény-kutatásban. Az ingatlantulajdonosok álláspontját az alábbi ábra mutatja:

  • A szavazó ingatlan tulajdonosok közül 23 támogatta, 53 ellenezte a beruházást

Jól látható, hogy akik nem az év egész részét töltik Balatonakaliban, sokkal jobban ellenzik a tervezett vitorláskikötő építését, mit az állandó lakosok, akik minimálisan, de többen támogatnák a fejlesztést.

Mindezek mellett csupán érdekességként: azok közül, akik nem jogosultak részvételre a felmérésben, 1 fő támogatta, 18 fő ellenezte a tervek megvalósítását

Úgy vélem, hogy a fentiek alapján részletes, korrekt tájékoztatást adtam mindenki számára, mely alapján mindenki levonhatja a számára fontos következtetéseket.

A közvéleménykutatás eredményéről tájékoztatom a tervezett fejlesztés beruházóját, aki kialakíthatja álláspontját. A beruházó a lakossági fórumon a számára is fontosnak nevezte a helyi közösség támogatását tervei megvalósításához.

Amint megtudjuk mi a szándéka a beruházónak a vitorláskikötő terveivel a jövőben, úgy erről tájékoztatjuk a lakosságot és honlapunk olvasóit.
A jelenlegi információk birtokában, ismerve a helyi közösség határozott álláspontját, ami jelentős mértékben a tervezett beruházás ellen szól, önkormányzatunk nem tudja támogatni a tervet.”

 

***

 

A polgármester tárgyalt a közvéleménykutatás eredményéről a beruházóval, amelynek összefoglalóját hétfőn tette közzé:

 

Közösen elemeztük a beérkezett vélemények arányát és megállapítottuk, hogy a 17 %-os véleménykülönbség jelentős mértékű. A beruházást tervező társaság képviselője, Süle Gábor a következők szerint tájékoztatott álláspontjáról:

„Alapvetően elfogadom az eredményt és a hozzászólásokat, több esetben a negatív vélemény is értékelhető és építő jellegű volt. Továbbra is úgy érzem, értéket teremtene Balatonakali számára, a tervezett beruházás, és a 60 méteres partszakasz közösség részére történő átadása, illetve a közösségi park megvalósítása, ami biztosítaná a Balatonhoz való lejutást. Felhelyezné a vitorlások térképére a települést, az általunk megálmodott vagy akár egy kisebb léptékű kikötő. Mindezek ellenére, amint ezt elmondtam a fórumon is, számomra fontos az itt élők véleménye, hisz magam is része vagyok ennek a közösségnek, és hosszú távra tervezek. Nem áll szándékomban a továbbiakban a bemutatott tervek szerinti fejlesztés megvalósítása, ismerve az ellenállás mértékét. A gazdasági társaság tulajdonosi köre értékeli a polgármester úr által közzétett ellen és támogató érveket, majd ezt követően meghozzuk döntésünket, hogy teljesen elvetjük a projektötletet, vagy találunk olyan méretű kisebb számú vitorlás befogadását biztosító lehetőséget, amelyet a helyi közösség és a szakértők egyaránt támogatni tudnak.”

A beruházó a továbbiakban arról tájékoztatott, hogy a tervezett beruházás ellen leggyakrabban felhozott érv ügyében (nádírtás) is hathatós intézkedéseket fog tenni. Elmondása szerint mindkét ügyben tájékoztatni fogja az önkormányzatot, ha bármi változás történik.

Koncz Imre polgármester