Kiirtott nádast állíttatnak helyre Balatonakalinál – több évig fog tartani

Egy évvel ezelőtt irtották ki a nádast Balatonakali partjainál közel másfél hektárról, a volt Holiday kemping előtti, SSS Group Kft. tulajdonába került területről, ami a természetkárosítás minősített esetének számít. A hatóság másodfokon jogerőssé vált döntése értelmében – bár a rendőrség még nyomoz a tettes kiléte után – a társaságot, mint területhasználót kötelezték a kiirtott nádas rehabilitációjára. A cég vezetője, Süle Gábor a hirbalaton.hu megkeresésére azt nyilatkozta, még idén megkezdik a munkát.

Süle Gábor közölte, az első pillanattól kezdve elhatárolódtak a területük előtt történt nádirtástól. Az egymillió forintos bírságot azért fizették ki, mert akkor még úgy tudták, ezzel hamar le lehet zárni az ügyet. Bár többször egyeztettek az illetékes hatósággal, csak a kifizetést követően derült ki, hogy az eredeti állapot visszaállítását is kérik, ami ellen már fellebbeztek. Mivel a másodfokú hatóság is úgy döntött, hogy az SSS Group Kft, mint területtulajdonos ügyfél a történetben, és kötelezhető az eredeti állapot helyreállításra, az ítélet jogerőssé vált.

–    A mi véleményünk, és a jogászaink álláspontja szerint nem sokat tett a hatóság, hogy kiderítse, valójában ki követte el a nádirtást a területünkön alvállalkozók által végzett kivitelezések során, ezért bírósági úton kívánjuk bizonyítani az igazunkat. Ugyanakkor megkezdjük a nádas helyreállítását, hiszen egyfelől a mi érdekünk is a part rendbetétele, másfelől a társaságunk egyébként is több területen kiveszi a részét a közteherviselésből – fogalmazott a cégvezető. (A kft ügyben készült közleménye a cikk végén olvasható.)

 

Öt éven át, monitoringozással kell követni a nádas fejlődését

Süle Gábor elmondása szerint megkezdték az egyeztetést a munkákról a vízüggyel, de még több pontban nem értenek egyet a hatóság által elfogadott, a nádas-rehabilitációról szóló szakértői véleménnyel. Egyebek közt túlzásnak tartják, hogy öt éven át monitoring jelentést kell írniuk, nyomon követve a nád fejlődését. Sérelmezik azt is, hogy nem szerepel a szakértői anyagban annak elfogadása, ha külső körülmények – például jégzajlás – károsítja a következő években a parti növényzetet.

A cégvezető arról is beszámolt, hogy még folyamatban van a büntetőeljárás, vagyis a rendőrség nyomoz a nádirtás elkövetője, illetve elkövetői után. Azzal a kérdéssel még nem foglalkozott a társaság tulajdonosi köre, hogy a nád-visszatelepítés költségeit továbbhárítja-e a tettesre, ha bizonyítottá válik a kiléte – válaszolt a hirbalaton.hu kérdésére.

 

Itt-ott kezdenek újra kihajtani a növények, de ez kevés

A visszajelzések szerint az egy éve letarolt Natura 2000-es területen itt-ott újra kihajtottak növények. Pomogyi Piroska, a balatoni nádas-felméréseket több évtizede végző szakember (a biológiai tudomány kandidátusa) a hirbalaton.hu megkeresésére elmondta:  az, hogy az idő elteltével magától is újraéled a nádasöv növényzete, még nem jelenti ezen a helyen a regenerálódást. Teljes egészében biztosan nem, mivel a természetes partot elvágták, kettévágták és kőszórást építettek oda.

– Tehát a természetes terepet, a lapos partot is vissza kell állítani, ami a víz felé zátonyban végződött. Legalább azon a két szakaszon, ahol tavaly február előtt is ilyen volt. Akkor tudna az a természetes balatoni vízszéli növényzet újra kialakulni, ami egyébként sok helyütt jellemezné a tavat, ha nem lenne jelentős hosszban körbebetonozva – fogalmazott a szakértő.

Hozzátette, mivel a nádas kiirtása miatt nincs ami védje a partszakaszt az eróziótól, kőrakásokkal oldották meg a kérdést. A nádas visszatelepítését emiatt több fázisban lehet majd megoldani. Ha a kőrakás előtt megerősödött a növényzet, utána lehet elbontani a mesterségesen odarakott partvédőművet, és újra biztosítani az összeköttetést a nádas számára a szárazulattal – mondta.

 

Az önkormányzat emelt szintű telekadót vetett ki

Koncz Imre, Balatonakali polgármestere a hirbalaton.hu-nak felidézte, hogy miután pár éve az önkormányzat nem kapott állami segítséget a területén lévő, az SCD-től felszámolóhoz került kempingek megvásárlására, önereje pedig nem volt elég hozzá, nem sokat tehetett, de amit igen, azt meglépte. A korábban négypárti egyezséggel jócskán megemelt beépíthetőséget komoly harcok árán 10 százalékra csökkentette a helyi építési szabályzatában, és a településrendezési tervében oszthatatlanná tette a kempingek területét, megakadályozva a felosztásukkal számoló telekspekulációt.

Beszámolója szerint a volt Holiday kemping területén lévő épületeket lebontották, és megkezdődött több szállásépület, valamint egy 16 szobás panzió létesítésére. A meghirdetett házak, lakások egy részét már eladták, amelyek osztatlan közös tulajdonú telken épülnek. Mivel az önkormányzatnak komoly bevételkiesést jelent, hogy a területről jó ideje nem folyik be idegenforgalmi adó, idén emelt szintű telekadót vetett ki – mondta a polgármester.

SSS GROUP KFT. közleményének változtatás nélküli, teljes szövege:

Az SSS GROUP Kft.-nek dicsőség, ami másnak akár szankció is lehetne!

Ezzel a jelmondattal kívánjuk az évet megkezdeni!
Társaságunk tulajdonosi határozata alapján, a Másodfokú Környezetvédelmi Hatóság döntésének egyetértésével, a 2020 év legfontosabb célkitűzése a
THE VILLAGE HOLIDAY Balatonakali projekt megvalósításának részeként , a közel egy kilométeres balatoni partszakasz előtti, állami tulajdonban álló balatoni meder és annak részét képező “ kiírtott nádas ” illetve környezetének rehabilitációja.
Jelenleg a “nádírtással” összefüggésbe hozható személy(ek) felderítése nyomozati szakaszban van, ennek ellenére a környezetvédelmi hatóság indokoltnak tartotta a határozat hozatalt és ennek alapján a rehabilitáció megkezdését.
A Hatóság határozatában arra világított rá, hogy jogszabályhátterek alapján 2 féle minősítésű ügyfelet lehet helyreállításra kötelezni:
  • Az Okozót, azaz a természetkárosítás tanúsítóját.
  • A Használót, azaz aki az érintett területet jogszerűen használja illetve gondozza.
A döntés értelmében az SSS GROUP Kft. nem azért kell hogy helyt álljon az érintett partszakasz rehabilitációjában , mert bizonyítottan bármilyen jogellenes illetve törvénytelen környezetkárosító magatartást tanúsított volna, hanem azért mert a természetkárosítás idejében a terület használója volt.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. §(1) bekezdése értelmében
Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”
A tulajdonosi döntés alapját képezte a beidézett törvény és annak értelmezése, miszerint a társadalom minden tagjának és alakjának kötelessége óvni és gondozni környezetét.
Ez alól társaságunk sem szeretné kihúzni magát és aktívan kíván részt venni környezetünk szépítésében, büszkén felvállalva a mindezért tett erőfeszítéseit!
Cégünk minden érintettet tájékoztat, hogy a Vízügyi Igazgatóság és a Nemzeti park közreműködésével 2020 évben megkezdi az ingatlanok előtti part rehabilitációt a nádas állomány megóvásával illetve annak szaporításával!
SSS GROUP KFT