Szent Flórián napján ünnepeltek a zalai tűzoltók (tvkeszthely.hu)

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búcsúszentlászlón tartotta május 6-n a hagyományos Tűzoltónapját. A rendezvényen emlékeztek meg a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóriánról. Az állomány tagjai közül többen elismeréseket vehettek át – írja a tvkeszthely.hu.

 

A díszegyenruhába öltözött tűzoltók Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére és a kötelességteljesítés közben elhunyt társaikra emlékeztek ünnepi szentmisével Búcsúszentlászlón. dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja ünnepi beszédében idézte fel idézte fel Szent Flórián tetteit, akinek élete és halála megmintázza azt az elkötelezett hivatástudatot, melynek alapja a munkába vetett hit, a hagyományokhoz való ragaszkodás és az önzetlen segíteni akarás. Sifter Rózsa köszönetet mondott a tűzoltóknak az egész éves munkáért.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője a tűzoltók elhivatottságáról beszélt. Kiemelte, hogy a modern technika mellett a tűzoltók felkészültsége mindig jelen van a munkájukban. Az ünnepi percekben általános iskolások szavaltak lánglovagokat méltató verseket, majd Takács Ottó Alajos tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató köszönte meg az állomány egész éves nehéz, ám kitartó munkáját. Azt követően olvasták fel azoknak a tűzoltóknak a nevét, akik a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi ünnepségén kitüntetést vehettek át május 3-án, Budapesten. Az ünnepségen is többen vehettek át elismerést a vármegyei, a zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi és lenti katasztrófavédelmi igazgatóságok állományából.

„Főispánként és a Területi védelmi bizottság elnökeként a feladataim közé is tartozik, hogy a katasztrófavédelemmel szorosan együttműködve lássuk el feladatunkat. Szent Flórián tiszteletére rendezett mai ünnepségen elismertük azoknak a tűzoltóknak, katasztrófavédőknek, mentőszervezeteknek, önkéntes tűzoltóknak az odaadó munkáját, akik életüket tették fel arra, hogy a közösséget szolgálják”

– mondta dr. Sifter Rózsa.

A kitüntettek között öt keszthelyi dolgozó munkáját is elismerték. Kitüntetést vehetett át a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügykezelője, Erdeiné Báhr Csilla és a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság dolgozói, Marton Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, Lábadi Balázs tűzoltó törzsőrmester, Németh Attila tűzoltó őrmester és Porkoláb Imre tűzoltó zászlós. „Tizenöt éve vagyok a keszthelyi hivatásos tűzoltóság tagja, tíz éve töltök be szerparancsnoki beosztást a tűzoltóságon. Gyerekkori álmom vált valóra, hogy tűzoltó lehettem és azóta is szeretem csinálni és örülök, hogy elismerésben részesültem”- nyilatkozott Porkoláb Imre.

A kitüntetések átadását követően Tódor Szabolcs plébános megáldotta azt a két új fecskendőautót, amelyek az év elején kerültek a vármegyébe. „Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az irányítása alatt lévő tűzoltóságok létszáma teljesen feltöltött. Úgyhogy megfelelő létszámmal látjuk el a feladatainkat. Gépjármű fecskendőink is korszerűek. Ahogy lehet látni a mai napon került megszentelésre két új gépjármű, amely Nagykanizsán ill. Zalaegerszegen fog majd szolgálatot teljesíteni. Úgy gondolom, hogy teljesen rendben van mind a személyi mind pedig a technikai állományunk.”-adott tájékoztatást Takács Ottó Alajos tűzoltó ezredes.

Az ünneplők a Búcsúszentlászlói Katolikus Templom előtt álló Szent Flórián szobor talapzatán elhelyezték a tisztelet koszorúit – a Keszthelyi Televízió tudósítása szerint.