Megújultak a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer műtárgyai

A „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című KEHOP-1.3.0-15-2017-00018 azonosítószámú projekt célja a tó vízminőségi állapotának javítása, elsősorban a tavat tápláló vizeken érkező uszadék, hordalék és szerves tápanyagok (nitrogén és foszfor formák) visszatartásával. A projekt megvalósítására az Európai Unió és Magyarország Kormánya 5,139 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Balaton vízminőségének védelme érdekében az elmúlt évtizedekben számos intézkedés valósult meg, amelyek eredményeként a tavat érő külső terhelés jelentős mértékben lecsökkent. Ezek közül talán a legjelentősebb a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer létrehozása, amelyről 1979-ben született döntés. A rendszer fő feladata a Zala-folyón keresztül a Balatonba érkező külső tápanyagterhelés visszatartása. Kialakítására két ütemben került sor, a teljes rendszer 2015-re készült el. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer biztosítja a térségben a szabályozott vízkormányzást, vízjárást, az árvizektől, belvizektől való védettséget, megteremti a művelési ágaknak megfelelő, tervezhető gazdálkodás feltételeit.

A folyamatban lévő beruházás célja is a Balaton vízminőségének hosszútávú védelme, a vízminőség javítása, ami elképzelhetetlen a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer megfelelő működése nélkül. Ezért a projekt egyik fő eleme a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer úgynevezett 4T illetve 21T zsilipjeinek teljes körű építészeti, gépészeti és villamos felújítása. A projektelemek kivitelezési munkái sikeresen befejeződtek, már a létesítmények műszaki átadása is megtörtént. Ennek apropóján a projektet megvalósító konzorcium, valamint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mint együttműködő partner és egyben a létesítmény üzemeltetője 2023. május elején szakmai konferenciát tartott, ahol az előadók bepillantást engedtek a beruházás részleteibe és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer történetébe, jelentőségébe és létesítményeibe.

A projekt keretében emellett megtörténik a Balatont tápláló 11 kisvízfolyáson kialakított műtárgyak, hordalékfogók, valamint a Lesence nádas szűrőmező rekonstrukciója, rehabilitációja is, amelyek szerepe a Balaton vízminősége szempontjából kiemelkedő.