Regionális feladatellátás, régiópolitika

Számottevő a speciálisan a BKÜ-be települt, vagy telepített, regionális feladatokat ellátó intézmények száma, a 2020-as évek elején 17 ilyen szervezetet számlál a térség.

Az üdülőkörzet elmúlt két évtizedének legfontosabb fejlesztéspolitikai szervezete a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT).

A Tanács és munkaszervezete a Balatoni Integrációs Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (BIFÜ Nkft) Siófoki központtal, Balatonfüredi és Keszthelyi irodákkal működik. A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének keretén belül 2001-óta a stratégiai tervezésért és a térségi monitoring feladatok teljesítéséért felelős Társadalomtudományi Kutatócsoport működik.

A Tanács tagsági, vezetői összetétele fennállásának eddigi több mint két évtizede alatt számos alkalommal változott, adott esetben egyazon éven belül többször is. A Kormányzat kezdeményezésére 2020 év végén módosult a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény, ami a BFT összetételét és jogköreit is szabályozza. A törvénymódosítás következtében a Tanács szavazási jogkörrel rendelkező tagsága 14 főre módosult, tagjai a Tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei, a megyei közgyűlések egy-egy képviselője, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője, az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője, a kormányzati stratégiák kidolgozásáért felelős miniszter képviselője, valamint a területrendezésért felelős miniszter képviselője.

A Tanács elnöki tisztségét 2010-óta a Tanács tagsága által választott elnök gyakorolja 2021 februárjától megosztott felelősségi és azonos döntési jogkör alapján, társelnöki rendszerben.

A Tanács tevékenysége:

 1. A régió fejlesztési irányainak meghatározása Az elmúlt időszak legjelentősebb feladata a Tanács életében a 2021-27-es programozási időszakra való felkészülés volt. A Tanács területfejlesztési törvényben meghatározott alapfeladatai közé tartozik a térségfejlesztési dokumentumok elkészítése. A BFT 2019-2021-ben felülvizsgálta a korábbi tervidőszak eredményeit és meghatározta a Balaton Kiemelt Térség elkövetkező évekre vonatkozó fejlesztési céljait, elkészítette a fejlesztési dokumentumokat, melyek főbb elemei:

 • Helyzetértékelés;
 • Koncepció (-2030);
 • Területfejlesztési Program: Stratégia, Operatív Program/ (2021-2027);

A Tanács a tervek kidolgozásában jelentős segítséget kapott a térség szereplőitől, szakértőitől, akik a szakmai fórumokon az elkészült anyagok véleményezésével hatékonyan részt vettek a fejlesztési elképzelések, feladatok meghatározásában.

A tervezési munkát irányító „vízió” alapgondolata, hogy a Balaton régiót olyan hellyé kell fejleszteni, ahol egyaránt

 • jó élni;
 • jó pihenni, nyaralni;
 • jó vállalkozni, dolgozni.

 1. A fejlesztési célok elérését ösztönző programok és projektek megvalósításaA Tanács a tervezési feladatok mellett nagyon fontos ösztönző szerepet lát el a térségi fejlesztések, beruházások megvalósításában, projektek kidolgozásában, amelyet a hatáskörében lévő források felosztásával, pályázati támogatások biztosításával valósít meg. A támogatási lehetőségek meghatározásában a Tanács az elfogadott fejlesztési programokban kitűzött célokat és az aktuális térségi feladatok megoldását tartja szem előtt.

 1. Az elmúlt évek főbb támogatási területei az alábbiak voltak:

 • a régió közbiztonságának-vízbiztonságának fejlesztése;
 • vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása;
 • rendezvények támogatása;

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttérmunkát a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végzi.