Újabb nagyberuházás van készülőben a tihanyi Kenderföldeken (Építész Fórum)

Megkezdődött egy újabb, Tihanyba tervezett szabadidő- és lakópark létesítésének előzetes vizsgálata, az erről szóló hirdetményt a Veszprém Megyei Kormányhivatal tette közzé a napokban. A tervek szerint egy 7 épületből álló szabadidő- és lakópark épülhet a több mint 45 ezer négyzetméternyi területen, összesen 293 lakást/apartmant foglalva magában, földszint + 3 emelet kialakításban, 300 felszíni parkolóval – írta az Építész Fórum

 

A Félsziget Resort Kft. beruházását az 1841/27 helyrajzi számú alatti ingatlanon valósíthatják meg, jóváhagyó döntés esetén itt épülhet a hét épületből álló szabadidő- és lakópark földszint + 3 emelet kivitelben, összesen 293 lakást/apartmant foglalva magában. Ezekhez kapcsolódóan összesen 300 felszíni parkoló kialakítását tervezik. A kivitelezés három ütemben történhet, elsőként két épület (2023. III. negyedév – 2025. III. negyedév), majd három (2024. III. negyedév – 2026. III. negyedév), végül újabb kettő (2025. III. negyedév – 2027. III. negyedév), és az is kiderül, hogy a munkálatok során rendeznék a 1841/14 helyrajzi számú út bevezető szakaszát is. Ez az úgynevezett Déli út, amelyet 130-150 méter hosszan építenének ki – írja a portál.

A kormányhivatal közleményében közzétette a beruházáshoz készített, több mint 250 oldalas előzetes vizsgálati dokumentációt is, ebben már jóval bővebb információk is szerepelnek. A 45162 négyzetméternyi területről azt írják, hogy “korábban részben feltöltött, majd építési- és bontási hulladék lerakására használt, idegenhonos inváziós fajokkal terhelt”, az itt elhelyezett építési, bontási hulladék mennyiségét 8 ezer köbméterre, a zöldhulladékét ezer köbméterre becsülik. “Túlzás nélkül állítható, hogy a barnamezősnek is minősíthető terület jelen állapotában Tihany szégyenfoltja”, jegyzik meg egy ponton. A tájolás szerint a helyszín a község délkeleti részén, a Balatontól nagyjából 200 méterre, a Kenderföld út mellett található, vagyis a Kenderföldeken.

Az érintett ingatlan, akárcsak Tihany egész közigazgatási területe, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, védett természeti területen fekszik, ezen belül a telek a nemzeti park szolgáltató övezetében van, de nem része sem a NATURA 2000 területnek, sem a nemzeti ökológiai hálózatnak. A helyi építési szabályzat szerint a beépítésre szánt területek között a szabadidő központ terület övezetbe tartozik, K-szk1 jelölésű, a településkép védelméről szóló helyi önkormányzati rendelet alapján pedig a Vízpart településkép szempontjából meghatározó terület része. A szabályozás szerint a megengedett maximális épületmagasság 10,5 méter lehet, a maximális homlokzatmagasság 12 méter, a maximális beépíthetőség 20 százalék, az előírt minimális zöldfelület aránya pedig 55 százalék, szabadonálló beépítéssel.

A nemzeti parkhoz való kapcsolódás apropóján arra is kitér a dokumentum, hogy annak “elsődleges rendeltetései közé tartozik a felüdülés elősegítése, amely célhoz a tervezett szabadidő- és lakópark illeszkedik”. A vonatkozó rendelet szerint ugyanis a szolgáltató övezetbe a nemzeti parkon belül elhelyezkedő beépített, valamint azon területek tartoznak, amelyeknek a funkciója, rendeltetése “intenzív, rendszeres emberi jelenléttel” jár.

A dokumentumban idézik a generáltervező DYER Kft. által jegyzett műszaki leírást is. Ebben kifejtik, hogy az engedélyezési tervanyag egy hosszú fejlesztési folyamat eredménye, amely “integrálja a helyi épített és természeti környezet alapos megismeréséből származó tapasztalatokat, a szabályozási környezet adta lehetőségeket és előírásokat, a fejlesztő által kijelölt célokat és az építészeti/tájépítészeti programot”. Szerintük a fejlesztés a léptéke és az elhelyezkedése miatt is különleges fontossággal bír Tihany és a régió fejlődése szempontjából is, ami “különleges körültekintést eredményezett a tervezőcsapat részéről, hogy a település által kijelölt szabályozási környezet és a fejlesztői igények adta kereteken belül a lehető legmegfelelőbb javaslat születhessen meg”.

Az a terv, amit a dokumentáció is ismertet, már a negyedik változat, amit a csökkentett lakás/apartman- és parkolószám, valamint az összefüggő zöldterület kialakítása miatt fogadott el a beruházó a tervtanácsi vélemény figyelembevételével, írják.

A dokumentációhoz csatolták egyebek mellett a tihanyi főépítész, Bujdosó Judit által jegyzett településképi véleményt is, aki javasolja a komplexum építési engedélyezését. A véleményezés során tervzsűri bevonására is sor került, a tervezők a testület észrevételeit is figyelembe vették, “az épületek karalterére, homlokzati megjelenésére és anyaghasználatára és a színeire javítások történtek és megfelelő megoldást terveztek”. A főépítészi vélemény kiemeli továbbá, hogy az épületek és a telepítés figyelembe veszi az építészeti illeszkedésre vonatkozó előírásokat, a még be nem épített területen kedvezően alakul ki az utcakép, példaértékű beépítést és településképi megjelenést eredményezve, valamint megfelel a környezetbe illeszkedés követelményeinek is.

Az ÉTDR-ben az látszik, hogy az ingatlan helyrajzi számára két alkalommal is benyújtottak engedélyezésre szánt terveket: először tavaly december 30-án, ám ezt az eljárást január végén megszüntették. Márciusi dátummal ismét szerepel az adatbázisban egy eljárást indító kérelem, ezt viszont még nem bírálták el. A kormányhivatal közleménye szerint az előzetes vizsgálati eljárást szeptember 21-én indítottak, a döntésre 45 napja van a hatóságnak.