Új bölcsőde épült Balatonföldváron

12 férőhelyes új bölcsőde épült Balatonföldváron 230.000.000, -Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A projekt eredményeként a bölcsőde hozzájárul a helyi és szomszédos településeken élő családok életminőségének javításához.

Balatonföldvár város önkormányzata 230.000.000,- Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból új bölcsődét épített a településen. A beruházás célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen és a szűkebb térségben élők számára biztosítsa a színvonalas bölcsődei ellátáshoz és az általuk nyújtott minőségi bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit.

A bölcsőde a Tengerszem Bölcsőde elnevezést kapta. A csoportszobába modern, a bölcsőde nevéhez illő színvilágú bútorok valamint közvetlenül a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódó játékok (pl.: alap játékok, konstruáló játékok, szerepjátékok, kognitív fejlődést elősegítő játékok, beszédfejlődést segítő játékok, alkotó játékok, valamint udvari játékok) kerültek beszerzésre.

A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 azonosítószámú projekt eredményeként 12 új bölcsődei férőhely került kialakításra, mely hozzájárul a helyi és szomszédos településeken élő családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A projekt elősegíti, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Az önkormányzat a fejlesztés eredményeként három új, a kisgyermekek nevelését-gondozását szolgáló munkahelyet teremtett.

Az intézmény 2024 év elején kezdi meg a működését.