Őslakosok kontra nyaralók (balatonfured.hu)

Öt év kutatómunka és több tucat interjú alapján írt Kultúrfürdő című könyv az etnográfus, muzeológus szerző doktori értekezésének szerkesztett és olvasmányos változata. Schleicher Vera új perspektívával gazdagítja a Balaton-térségről szóló ismeretanyagot, egyszerre mérlegeli, a turizmus miként hatott az őslakosságra illetve a nyaralónépességre, hogyan alakította viszonyukat. 

150 évvel ezelőtt is hasonló gondok jellemezték a Balaton térségét, a helyi lakosok és a nyaralók közötti konfliktusok mit sem változtak. A turizmus kifejezés a Balatonnál az 1930-as években jelent meg, az őslakosok viszont már a 18. század közepétől kiadták a szobáikat a fürdővendégeknek. Ez egy kölcsönös érdekeken alapuló szolgáltatás volt, azonban korántsem konfliktusmentes. A helyeik ugyan haszonélvezői a turizmusnak, de inkább csak követői és kiszolgálói az ideérkezők igényeinek, alkalmazkodnak a hozott kultúrához. Ellentmondásos elvárásokkal szembesülnek az őslakosok, a helyi nem túl markáns népi kultúrával szemben megjelennek az urbanizált, polgári minták. A turizmus láthatóvá teszi a jelentős különbségeket, az egyik legmeghatározóbb példa erre a víz, maga a Balaton használata. A problémák ma is szinte ugyanazok – mondta a balatonfured.hu-nak Schleicher Vera a Kultúrfürdő szerzője.

A könyv mintegy százötven évet vizsgál a tó turizmus célú hasznosításának kezdetétől a hagyományos kultúra perspektíváinak végleges beszűküléséig. A kezdet 1821, az első közcélokat szolgáló balatonfüredi hidegfürdő megnyitása, a vég 1960, a téeszesítés.  Fókuszában azonban a két világháború közti időszak áll, amelynek egyszerre modernizációs és konzervatív törekvései, és az ennek nyomán kibontakozó balatoni kultúrharc a mai napig meghatározza a térség arculatát és lehetséges fejlődési irányait.
Trianon után a Balaton az ország szent tava lett, utolsó kincsünk. Egy nagyon erősen hazafias ideológia ült rá a Balatonra, amely oly mértékben meghatározta a szemléletet, aminek következményei ma is érezhetőek.

Miközben a Balaton jobb fürdőhelyein már a 30-as években jazzt játszanak és megfordul itt mindenki, aki a szellemi életben számít, a helyiek az őket ért erős ingerek miatt modernebbül kezdenek el öltözködni, táplálkozni, a hajukat hordani, addig viszont a hagyományos kultúra gyakorlatilag eltűnik. A fizikai és a szimbolikus balatoni terek átrendeződnek, a térséget tulajdonképpen kisajátítják az ideérkezők, a helyiek pedig csak szemlélői az eseményeknek. Az idegenforgalom az őslakosság felé a mindenkori elit modernizációs törekvéseit, értékrendjét közvetítette, amivel képtelen volt azonosulni a helyi lakosság – írja a balatonfured.hu.