Folytatódik a bódésor-csata Balatonföldváron – a bíróság nem engedte kisajátítani a kikötő üzleteit (24.hu)

A balatonföldvári BAHART-kikötő bejáratánál 1985 óta több üzlet üzemel. Némelyik fagyit árul, máshol ebédelni lehet.  Holovits Huba polgármester fejleszteni szeretné a kikötőt, erre és a közérdekre hivatkozva eltüntetné a büfésort. A város önkormányzata a Somogy Megyei Kormányhivatallal közösen kisajátítási eljárást kezdeményezett, ugyanakkor a Pécsi Törvényszék szerint a kisajátítási eljárás kezdeményezését megelőző önkormányzati és kormányhivatali eljárás is szabálytalan volt – írja a 24.hu

 

A portál szerint a Pécsi Törvényszék  két fontos dolgot mondott ki ítéletében: egyrészt, hogy a kisajátítási eljárás kezdeményezését megelőző önkormányzati eljárás, valamint a kormányhivatali eljárás is szabálytalan volt, másrészt, hogy ha még mindig ragaszkodik a kisajátításhoz az önkormányzat és a kormányhivatal, akkor az egész eljárást újra kell kezdeni.

Ez pedig hosszú, évekig tartó folyamat, másrészt az sem biztos, hogy a kormányhivatal újra nekikezdene egy olyan eljárásnak, amelyben a bíróság egyszer már súlyosan elmarasztalta. Hiszen a Pécsi Törvényszék az ítéletében a többi között úgy fogalmazott: összességében megállapítható, hogy az I. r. alperes (a kormányhivatal) egy szabálytalanul lefolytatott eljárást követően hiányos, indoklást nem tartalmazó határozatokat hozott, amelyek az érdemi felülvizsgálatra alkalmatlanok.

A bíróság szerint egy esetleges megismételt eljárás során a kormányhivatalnak elsődlegesen azt kellene eldöntenie, hogy egyáltalán fennállnak-e a kisajátítás feltételei, ahogyan egyértelmű bizonyítékot kellene beszerezni arra is, hogy közérdek a kisajátítás. A határozatokból ugyanis egyáltalán nem volt megállapítható, hogy „az egyébként is szabályszerűtlenül lefolytatott megelőző eljárás során a kormányhivatal meggyőződött volna arról, hogy a kisajátítás feltételei közül valamennyi fennáll”.

A bíróság szerint a kormányhivatal egyik határozatban sem jelölt meg konkrét bizonyítékot a közérdekű cél megvalósításáról sem, az üzletesek egyetlen aggályára sem reagált, azokat nem is rögzítette, aminek az egyik oka, hogy szabályszerű tárgyalást sem tartott. A döntés említi azt is, hogy a kormányhivatal nem felelt meg az indokolás minimálisan elvárható kritériumának sem.

A kormányhivatal az eljárás során egy ingatlanossal felbecsültette a nyolc szóban forgó üzlet értékét, majd az üzletek nagyságától függően megállapította a kártalanítás összegét. Ez 4,5 millió és 16,5 millió körül mozgott.

Holovits Huba polgármester az üggyel kapcsolatban a 24.hu-nak azt írta, hogy az üzletek lebontásra kerülnek. A kérdés csak az, hogy belátható időn belül történik meg, vagy a 2004-ben 99 évre megkötött botrányos szerződések lejárta után, 2103-ban. Addigra vélhetően maguktól is összedőlnének ezek a könnyűszerkezetes lemezből és egyéb dolgokból összetákolt építmények.

A polgármester hozzátette, „a ’80-as években ideiglenes jelleggel épült kikötői bódékat már a ’90-es években bontásra ítélte az akkori városvezetés, mivel az akkori igényeknek sem feleltek meg ezek a felépítmények. A bontást azóta több építészeti szervezet is szorgalmazta. Az egész kikötő örökségvédelem alatt áll, ezért a 21. században sem az önkormányzat, sem az örökségvédelmi hivatal nem tartja elfogadhatónak a műemléki környezetben mindenféle színűre festett fából készült tákolmányok látványát. Felújításukat, átépítésüket pedig a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé.”

Rákérdeztek arra is, hogy az üzletek lebontása nélkül is megvalósulhat-e a kikötőfejlesztés. Holovits válasza szerint az önkormányzat 2017-ben azért vásárolta meg a kikötő előtti területet, hogy „betölthesse a Balaton-törvénybe foglalt szerepét, és a települést alapító Széchényiek eszmeiségét szolgálva közparkot alakítson ott ki. Városunk így értékes ingatlannal  gyarapodott. A terület fejlesztése egyidejűleg megoldaná – közútkapcsolat létrehozásával – a Balaton legnagyobb kikötőjének fejlesztését is.”

Szerinte közútkapcsolat nélkül a kikötő fejlesztése nem lehetséges, az üzletesekkel kapcsolatban pedig azt írta: a bódésor vállalkozói négy pert indítottak az önkormányzati tulajdonszerzés ellen. Végül a perek mindegyike a földvári embereket képviselő önkormányzatnak adott igazat a mostani kivételével, melyben a kisajátítási eljárást végző Somogy Megyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte a bíróság. Földvár fejlődését sem a bódésor, sem a most meghozott bírósági ítélet nem akadályozhatja meg.