Már csak aláírásra vár a Balatonról is rendelkező új törvény

Hétfőn az országgyűlés elnöke megküldte a köztársasági elnöknek a parlament által elfogadott, a Balaton-törvény helyébe lépő új területrendezési törvényt. Amennyiben a köztársasági elnök aláírja,  a Magyarország és egyes térségeinek területrendezési terve névre hallgató új törvény valamennyi passzusa 2019. március 15-én lép hatályba.

A parlament.hu oldalon olvasható információk szerint az új területrendezési tervet 127 igen és 2 nem szavazattal fogadták el a múlt héten. Az országgyűlési képviselők 35 százaléka nem szavazott.

Az MTI összefoglalója szerint a kabinet szándékai szerint az új jogszabállyal jelentősen erősödik az ország versenyképessége, mivel az keretet szab minden Magyarországon megvalósuló beruházásnak, meghatározva hol, mit, és milyen feltételekkel lehet megvalósítani. A kormány a szabályozás egyik legnagyobb újításának azt tartja, hogy az digitálisan szabadon hozzáférhetően, az ingatlan-nyilvántartási térképpel kompatibilis módon ábrázolja a legfőbb védelmi értékeket és a fejlesztési szándékokat.

 

A Balatonról szóló rész

A törvény 26. oldalán kezdődik az a szövegrész, ami a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozik. Az érintett 180 település településrendezési eszközeit 2021 végéig kell majd felülviszgálni és szükség esetén módosítani az új rendelkezések szerint.

Elmondható, hogy fontos részletekről nem rendelkezik a törvény, arról miniszteri és kormányrendeletek fognak szólni a jövőben. Például kormányrendelet fogja szabályozni a vízparti területeken a beépítési magasságot, -arányt, vagy a zöldfelületek arányát. (Ennél a helyi építési szabályzat szigorúbb rendelkezéseket hozhat, enyhébbet azonban nem. )  A partvonalszabályozási terv elfogadásáért a vízgazdálodásért felelős miniszter fog felelni, és miniszteri rendelet tartalmazza majd a strandok, kempingek, zöldterültek, kikötők területének lehatárolását.

A Balatonnál élők, és a Balaton-rajongók számára fontos kérdés, hogy sikerül-e megakadályozni a tópart, közte a kempingek további beépítését. A törvény annyit leszögez, hogy a tó vízparti területein új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

A lényeg a részletekben, vagyis a kormány- és miniszteri rendeletekben rejlik majd, amit már nem kell megszavaztatni a parlamenttel.

 

Így néz ki a kempingekről és strandokról szóló paragrafus

Az új törvény a balatoni kempingekről és strandokról így rendelkezik (75. § ):

(1) A vízparti kemping területén tulajdoni formától függetlenül kereskedelmi célú szállásférőhely, vendéglátó épület és pihenés, testedzést szolgáló építmény helyezhető el. Lakó-és üdülőépület, lakás nem alakítható ki.

(2) A Balaton vízparti területein lévő kempinget különleges terület kemping települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, amelynek beépítettsége legfeljebb 15% lehet.

(3) A kemping területének más területfelhasználási egységbe történő besorolása csak

  • a) zöldterületként legfeljebb 3%-os beépítettséggel, vagy
  • b) különleges terület strandként valósítható meg.

(4) A strand beépített területe legfeljebb a terület 10%-a lehet.

(5) A strand területének legalább 65%-át fásított zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(6) Strand területén –tulajdoni formától függetlenül –

  • a) csak vendéglátó épület, pihenést, testedzést, valamint az átöltözést és tisztálkodást szolgáló építmény helyezhető el,
  • b) lakó-és üdülőépület, szállásférőhely, lakás nem alakítható ki.