235 évvel ezelőtt született a “Balaton megmentője” (index.hu)

A XIX. század első felének lánglelkű vízépítő mérnöke, a Magyar Tudományos Akadémia első mérnök tagja volt. Élete során vízszabályozások egész sorát hajtotta végre, a Balaton megmentőjének is nevezik. Megújította a magyar műszaki nyelvet. Beszédes József 235 évvel ezelőtt, 1787. február 12-én született.

 

Életének egyik fő műve a Sárvíz, a Sió és a Kapos menti mocsarak kiszárítása volt. Tervet dolgozott ki a Balaton vízszintjének leszállítására – olvasható az index.hu összefoglalójában.  A munkálatokról a Sárvíz folyót szabályozó csatornák és töltések fenntartásáról és javításáról hozott 1827. évi 33. törvénycikk így írt:

Mivel a Sió és Kapos folyóknak, valamint a Balaton tavának tervbe vett szabályozása a Sárvíz folyónak már befejezett szabályozásával szoros kapcsolatban áll, hogy egyrészről a Balaton kifolyása könnyíttessék, és a vizek szabadabb lefolyásának előmozdítása által a hátul fekvő vidékek az elárasztások ellen védve legyenek, másrészről pedig a levezetőcsatornák által a lápok és mocsarak kiszáríttassanak: a nevezett Sió és Kapos folyók, valamint a Balaton tava szabályozására legmagasabban kirendelt királyi biztosság folytassa és a törvény értelmében fejezze be munkáját.

1832 nyarán fogott hozzá a törvénycikkben foglaltak megvalósításához. Először is a Balaton, a Sió és a Kapos folyók mocsaras területeinek vízrajzi felvételére és az érintett vármegyék által viselendő költségek megállapítására volt szükség.

1833. augusztus 4-én kelt levelében tájékoztatta Deák Antal táblabírót, a balatoni bizottság elnökét a munka közelgő befejezéséről. Ebből kiderül, hogy földmérők dolgoztak Siófoktól Berényig, illetve Alsóörstől Badacsonyig. Minden napra hat embert kért a méréshez, továbbá két-két halászhajót és lovas kocsit a királyi biztossági földmérő és szerszámai hordozására.

A Sárvíz, a Sió és a Kapos szabályozása következtében 352 kilométer hosszú csatorna épült meg, 80 ezer hektár mocsaras terület szabadult fel, míg a Balaton vízszintjének leszállításával további 12 ezer hektár vált megművelhetővé.