Tihany önkormányzata beruházott és lakásokat értékesít (Tihanyi Visszhang)

Tihanyban megkezdődött az Aranyház utca elején lévő négyezer négyzetméteres önkormányzati ingatlanon kialakított önkormányzati lakások nyilvános, többfordulós pályázati úton történő értékesítése. Alig akad arra példa, hogy egy önkormányzat saját beruházásban lakásokat építsen a helyieknek, amiket aztán, elsősorban a fiatalok megtartása érdekében, a piaci ár alatt, tulajdonképpen a bekerülési költségen értékesítsen. A 11 lakásra külön-külön lehet pályázni, a feltételrendszer kialakításában a lakosság véleményét is figyelembe vették – írja a Tihanyi Visszhang.

 

A jó természeti adottságokkal rendelkező területen épült 800 négyzetméteres épület földszintjén három garzonlakás kap helyet, a magasföldszintet a bölcsőde illetve az óvoda foglalja el, míg az emeleten további nyolc önkormányzati lakást alakítottak ki.

Az egész félsziget természetvédelmi terület, a község belterületét így nincs lehetőség növelni, nagyon kevés olyan ingatlan áll az önkormányzat rendelkezésére, ami önkormányzati lakások kialakítására alkalmas lenne, ezért adta magát az Aranyház utcai tágas telek, és az arra tervezett építkezés. Ráadásul Tihany adottságai miatt az ingatlanárak évek óta messze az országos
átlag felett vannak, így az itt letelepedni vágyó és önálló otthont megteremteni szándékozó helyi fiatalok számára az ingatlanvásárlás szinte elérhetetlen. Az önkormányzat ezért kiemelt feladatként kezelte a Tihanyban élő vagy Tihanyból elszármazó fiatalok, gyermeket nevelő családok a településen történő letelepedésének elősegítését.

Bár az országban is több példa van arra, hogy oktatási intézmények illetve magánlakások egy épületben kapnak helyet, nem kis dilemmát okozott, hogy szerencsés megoldás-e ez. A tervező mindent elkövetett annak érdekében, hogy az intézményi illetve a magáncélú használatot függetlenítse egymástól. Függetlenek lesznek egymástól az intézmények illetve a lakások bejáratai, de az épület szintjei is elválasztják egymástól az eltérő funkciókat.

Mivel a lakások értékesítése nem a jelenleg hatályos vagyonrendeletben foglalt szempontok (legmagasabb ár vagy összességében legelőnyösebb ajánlat), hanem ettől eltérő – lakossági kérdőíves felméréssel megerősített – szempontrendszer alapján történik, az önkormányzatnak meg kell teremteni az értékesítés jogszabályi feltételeit.
Nem piaci-, de nem is szociális alapú, hanem egy preferálni kívánt szempontrendszer alapján értékesítik az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat, azért, hogy minél hatékonyabb segítséget
tudjanak nyújtani a lakosoknak.

A szabályozási terv a 4000 négyzetméteres ingatlanon egy 800 négyzetméteres, kétszintes épület megépítésére adott lehetőséget – ezt ki is használta az önkormányzat, mivel egyre nagyobb igény van arra, hogy az elszabadult ingatlan árak mellett a fiatalok is hozzá tudjanak jutni egy lakáshoz a településen.

A fiatalok helyben tartása, az elvándorlás megakadályozása vagy éppen a már elköltözött lakosok visszacsábítása az önkormányzat célja. Hiszen, amennyiben a településen lévő, állandó lakhatásra szolgáló ingatlanok a tulajdonosváltást követően egyre nagyobb számban időszakos használatú nyaralóként működnek és folyamatosan csökken az állandó lakosság száma, úgy a település hosszú távú léte és üzemeltetése is veszélybe kerülhet: kiürülnek az oktatási-nevelési intézmények és egyre nehezebben lesz biztosítható a megfelelő humán munkaerőforrás a településüzemeltetési feladatok ellátására.

Az önkormányzat a lakások pályázati úton történő, a piaci áraknál lényegesen kedvezőbb értékesítésével azokat kívánja segíteni, akik Tihanyban képzelik el a jövőjüket – írja a Tihanyi Visszhang, ahol elérhető a pályázati felhívás is.