Tavasztól változások lépnek életbe az építésügyi rendszerben (siofok.hu)

A jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el 2020. március 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat. A változás miatt az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok folytatják le. Változnak a jogorvoslati lehetőségek is: az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban fellebbezésre nem lesz lehetőség. Ha a döntés ellen kifogást emelne valaki, közigazgatási peres eljárást kell indítania – figyelmeztet a siofok.hu.

Jelenleg az építésügyi hatósági rendszerben az általános elsőfokú hatósági feladatokat a jegyzők, illetve a nevükben eljáró építéshatósági osztályok látják el. A megyei vagy a fővárosi kormányhivatalok másodfokú hatóságként működnek.

2020. március 1-től ez a rendszer megváltozik: a jegyzők építésügyi hatásköre megszűnik, az e körbe tartozó feladatokat a kormányhivatalok fogják ellátni.

Ezzel párhuzamosan a kormányhivatalok másodfokú hatósági szerepe megszűnik. A jogalkotó indokolása szerint az „átalakítás célja a hatósági szervezetrendszer egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése, a hatásköri átfedések, ütközések kiküszöbölése”.

Azokat az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokat, amelyekben a jegyzők 2020. február végéig nem hoznak döntést, már a kormányhivatalok fogják befejezni. A 2020. március 1. előtt már megindított eljárásokat és a vonatkozó határidőket a kormányhivatal részére történő átadás nem érinti.

Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban a jogorvoslati lehetőségek is változnak 2020. márciusától. Megszűnik a fellebbezés, mint jogintézmény, az elsőfokú határozat ellen egy közigazgatási perben közvetlenül az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz lehet fordulni.

Az eddigi rendszert tehát egyfokú hatósági eljárási modell váltja fel. 

A folyamatban lévő és a 2020. március 1. napját megelőzően indult eljárásokban a fellebbezés még lehetséges, azonban az ezt követően indított építéshatósági ügyekben hozott határozatokkal szemben már kizárólag közigazgatási perben, közvetlenül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz lehet majd fordulni.

A 2020. március 1. napjával a megyei kormányhivatalhoz átkerülő, eddig jegyzői hatáskörben volt építésügyi hatósági eljárások:

 • építési engedélyezési eljárás,
 • használatbavételi engedélyezési eljárás,
 • fennmaradási engedélyezési eljárás + szükség esetén építésügyi bírság kiszabása,
 • bontási engedélyezési eljárás,
 • engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás,
 • összevont engedélyezési eljárás,
 • az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás,
 • használatbavétel tudomásulvételi eljárás,
 • jogutódlás tudomásulvételi eljárás,
 • hatósági bizonyítvány kiállítása,
 • kötelezési eljárás,
 • szakhatósági eljárás.

Rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárás – 400 m 2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű kereskedelmi építmények esetén – mint elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság

Nyilvántartások vezetése

Statisztikai adatszolgáltatás

Általános tájékoztatások a hatósági eljárásról.

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/tavasztol-valtozasok-lepnek-eletbe-az-epitesugyi-rendszerben