Szabadulószoba az iskolában? Újfajta tanítási módszert alkalmaznak Keszthelyen (zaol.hu)

Szabadulószoba az iskolában? Az érdekes párosítás egy újfajta tanítási módszer lényege. A napjainkban divatos játék mintájára a diákok a tananyaggal kapcsolatos kérdéseket kapnak, s a jó válaszok viszik őket előre a győzelemig, azaz a kulcs megtalálásáig. A premontrei szakgimnázium egy ilyen kísérleti programot valósított meg egy nemzetközi pályázati támogatású projekt keretében – írja a zaol.hu.

A Keszthelyi Premontrei Szakgimnázium is része annak a projektnek, melyet négy ország – Magyarország, Olaszország, Egyesült Királyság, Észtország – hét oktatási intézménye egy Erasmus+-program keretében közösen valósít meg. A cél az, hogy a szakképzés jobban illeszkedjen a piaci elvárásokhoz.

– A szakképzés módszertanában van egy új irány. Pro­jekt­alapon, öntevékenyen tanulnak a diákok, ezt próbáljuk mi is bevezetni – vázolta Balogh Csaba, az iskola igazgatója.

A Reacti-VET projektben a premontrei szakgimnázium pedagógusok továbbképzését valósította meg, és egy kísérleti programban vett részt. A Z-Ware Informatikai Kft. bevonásával tananyagot fejlesztettek, melynek fontos része volt a képességfejlesztés. A kísérleti programba a 9. osztályos informatika szakos tanulókat vonták be. A digitális biztonság volt a fő téma, a tanulók megismerkedtek a személyes adatok védelmével és a digitális világ veszélyeivel. A fiatalok e témakörhöz kapcsolódva egy angol–magyar nyelvű értelmező szótárt is összeállítottak.

– Az online oktatás időszakában zajlott a projekt. Otthonról, állandó konzultációval, virtuálisan, videóka­mera és mikrofon segítségével dolgoztunk együtt az alkotócsoportokkal. A gyerekek körében egyre kevésbé népszerű az a fajta tanulás, hogy leülnek egy könyv mellé. Ebben a programban az is fontos, hogy a saját munkájuk, energiaráfordításuk után látják az eredményt, és tudatosítják, hogy ezt ők csinálták. Errefelé kell átbillenni, hogy a tanulás legyen öröm, alkotótevékenység is – mondta el az iskola vezetője a zaol.hu-nak.

S bár online formában próbálták ki először a módszert, tantermi keretek között is működni fog. Ezt be is mutatták a projektzáró napon: két helyszínen kialakítottak egy-egy szabadulószobát. Itt a tananyaggal kapcsolatos kérdéseket kaptak a diákok, így játékos módon valósult meg a tudásszint ellenőrzése. A projektben a zsaroló vírusok elleni védekezés módszereit sajátíthatták el. A tanulságokat prezentációban mutatták be.