Parlament előtt a Balatonról is szóló törvényjavaslat (mti)

Szerdán megkezdte a Parlament annak a törvényjavaslatnak a vitáját, amely a módosuló Balaton-törvényt is magában foglalja. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénybe épülnek be a jövőben a Balatonról szóló jogszabályok. Az MTI summázta a kormány és a különböző pártok képviselőinek szerdai hozzászólását arról a törvényjavaslatról, amely elfogadása után nagyban meghatározzza majd a Balaton-régió jövőjét.

Az MTI tudósítása a törvényjavaslat vitájáról:

Az építésügyi bürokráciacsökkentés újabb mérföldköveként említette a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény tervezetét az általános vita kezdetén az előterjesztő nevében felszólaló Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. Kiemelte, hogy az egyszerre eszköze a meglévő értékek megóvásának és a helyhatósági területrendezési feladatok megvalósításának.

A Fidesz vezérszónoka, Witzmann Mihály szerint a javaslat egyszerre segíti a beruházásokat és védendő értékek megóvását. Elmondta, 2010 óta kormányzati prioritás a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés, így kulcskérdés, hogy ki tudják elégíteni a beruházások területi igényeit, ennek során pedig kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti, táji és épített környezeti értékek megóvására. A Fidesz vezérszónoka hangsúlyozta, hogy az országos, a budapesti agglomerációs és a balatoni területrendezési tervet egy törvénybe foglaló indítvány nem csökkent védelmi szintet, és nem von el megszerzett építési jogot. Megemlítette: az előkészítés során a kormányzat mintegy félezer partnerrel folytatott egyeztetést.

Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) pozitívumként emelte ki, hogy a kormány széleskörű egyeztetést folytatott a javaslatról, és üdvözölte, hogy az önkormányzatoknak ingyenes lesz a hozzáférés a fejlesztéseket tartalmazó térképhez. Egyetértett azzal is, hogy közérdekké nyilvánították a Balaton elérhetőségét, de szerinte ezt már nem fogják tudni betartani. Szerinte ehhez ugyanis parti sétányokat kell kialakítani, nem pedig lezárt szakaszokkal ellátott partmenti apartmanokat. Szintén a Balatonnal kapcsolatban megjegyezte, hogy a szabályban nincs felső korlát a kikötők befogadóképességére vonatkozóan, így akár 200 férőhelyes kikötőt is lehetne építeni. A képviselő beszélt arról is, problémásnak látja, hogy számos részletszabályt miniszteri rendeletekben akarnak szabályozni. Így ezek a passzusok nem kerülhetnek a ház elé, és vitatkozni sem tudnak majd róla, kevésbé lesz átlátható a rendszer.

Nacsa Lőrinc (KDNP) kiemelte: a magyar gazdasági helyzet és az egyre kedvezőbb gazdasági környezet lehetővé teszi, hogy ösztönözzék a beruházásokat. Hozzátette: az építésügyben ez az utolsó nagy bürokrácia-csökkentő csomag.

Korózs Lajos (MSZP) dicséretesnek nevezte, hogy a kormány egy 20 éves törvényt vált le, de álláspontja szerint nem elégséges csak a fővárosi agglomerációt és a Balatont mint fejlesztési régiót megállapítani. A Balatonnal kapcsolatos szabályokról szólva azt mondta, problémának látja, hogy lehetővé teszik szállodák építését a kempingekben. Szerinte Mészáros Lőrinc üzletember így mindenképpen jól jár. A képviselő leszögezte: ha a Balaton csak lakóparkokból fog állni, akkor el fogja veszíteni varázsát. Elmondta még, fenntartásra adhat okot, hogy nagyon sok kivétel lesz a törvény alól, és a rájuk vonatkozó passzusokat rendeleti szinten akarják majd megalkotni.

Csárdi Antal (LMP) a korábbi vívmányok, az egészséges környezethez való jog és egyéb alkotmányos jogok sárba tiprásának nevezte a javaslatot, bár megjegyezte, hogy ez már szinte mindennapos gyakorlat. Közölte, hogy a kiemelt beruházásokra kormányrendeletben meghatározott szabályok vonatkoznak majd, és a különös eljárási szabályok is rendeletben lesznek rögzítve, amit aggályosnak tartott.

Schmuck Erzsébet (LMP) felsorolta, milyen negatív lépések történtek a fejlesztésekkel kapcsolatban. Mint mondta, megszűnt az Országos Területfejlesztési Tanács, “kivéreztették” a települési szintet, nincsen civil kontroll, a fejlesztések pedig a Fidesz klientúrájának kívánalmai szerint történnek. Ezzel a javaslattal még a törvényt is lefokozzák, mivel több szabályt is rendeletekben rögzítenek. “Született egy fogát vesztett módosító, egy rossz salátatörvény” – összegezte a képviselő.