Megszüntették a vízparti területek kiemelt fejlesztési státuszát Keszthelyen (tvkeszthely.hu)

A város közbiztonsága és ingatlanügyek is napirenden voltak a keszthelyi képviselő-testület csütörtöki ülésén. Az áprilisi rendes tanácskozáson több pályázati program kapcsán is döntéseket hoztak. Megszüntette a testület a Balaton-part vízparti területeinek kiemelt fejlesztési státuszát – a tvkeszthely.hu közlése szerint.

Az első napirendként Keszthely közbiztonságáról, közlekedésbiztonságáról, a 2018-ban végzett rendvédelmi tevékenységről szóló beszámolót tárgyalták a képviselők. A Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője, Horváth István kiegészítésként felhívta a városatyák figyelmét, hogy fel kell készülni a városnak az egyre intenzívebb idegenforgalmi időszakokra és figyelmet kell fordítani a közösségi együttélés szabályaira. A napirend során szóba került egy civil kezdeményezés, miszerint kamerarendszer kiépítésével javítanák a közbiztonságot.

Szintén beszámolót fogadott el a testület az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ tavalyi évi tevékenységéről. Napirendre került a Balaton utca ivóvízhálózat cseréje, út- és járdafelújítása. A tárgyalás során több, egyéb utcákat érintő munkálatokról is kérdéseket tettek fel a DRV munkatársainak a képviselők.

Tájékoztatót fogadtak el az önkormányzat tavalyi belső ellenőrzési tevékenységéről és a 2019. I. negyedévének teljesítéséről. A tavalyi év költségvetésének végrehajtásáról zárszámadás került napirendre, melyet elfogadott a testület.

A képviselők Vadász Balázst nevezték ki a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. élére, aki június elsejétől vezeti a város gazdasági társaságát.

Ismét napirendre került a Kastély utca 3. alatti ingatlan bérleti kérelme. Arról született döntés, hogy a kérelmező és az ingatlankezelő VÜZ Kft. részletes költségkalkulációt készít, melyek birtokában egy következő ülésen döntenek ez ügyben.

Megszüntette a testület a Balaton-part vízparti területeinek kiemelt fejlesztési státuszát. (A hirbalaton.hu információi szerint ezzel a gyorsított eljárás lehetőségéről mondott csak le Keszthely vezetése, a város egyes vízparti területein év elején, a szigorúbb Balaton-törvény életbelépése előtt megemelt beépíthetőség nem változott.)

Napirendre került a Lovassy utca 2. szám alatti úgynevezett Kiskastély és a vele szomszédos két terület értékesítésének ügye, illetve a Kossuth utca 30. szám alatti helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása.

A nyílt ülés végén több támogatási kérelemről szavaztak, a testület forrást biztosít a Balatoni Múzeumnak, hogy bemutathatóvá tegye a közelmúltban Keszthelyen előkerült nagy értékű érme- és ékszergyűjteményt. A zárt ülésen bírósági ülnökök megválasztása, kitüntetések adományozása és egyedi lakásügyek szerepeltek.

A Keszthelyi TV híradása itt található az ülésről.