Megjelent a Veszprém megyei önkormányzati almanach

A reprezentatív megjelenésű, 300 oldalas kötet, tényekre, adatokra, értékelésekre és elemzésekre alapozva mutatja be a megye önkormányzatainak elmúlt 30 esztendejét. A kötet megjelenésének – a kerek évfordulón túlmenően – különös aktualitást ad a települési és megyei önkormányzatok mai szerepe, s a működésük finanszírozása körüli évtizedek óta húzódó, ma is kiemelten aktuális mindennapi viták sorozata. 

Veszprém megyében nem előzmények nélküli a helyi közigazgatás változásait bemutató könyv; akár a tanácsrendszer időszakára, akár az önkormányzati rendszerre gondolunk.

A Comitatus Társadalomkutató Egyesület ezért elhatározta, hogy a magyar önkormányzati rendszer 30 éves évfordulója alkalmából elkészíti és megjelenteti a „Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020” című könyvet.

Az Almanach elkészült, ki is nyomtatták, és a Veszprém megyei önkormányzat három évtizeddel ezelőtti megalakulásának napján, 2020. december 15-én a széles nyilvánosság számára is elérhetővé válik az interneten keresztül.

Az Almanach bemutatja Veszprém megye területi és igazgatási beosztásának változásait, beleértve az új községgé, illetve várossá nyilvánításokat, a megye elhagyásokat, a kistérségi beosztásokat és a járási közigazgatási rendszert, továbbá a jegyzői kart. Fő részét képezi az az adattár, amely a településeket betűrendben mutatja be néhány jellemző adattal, így képet alkothatunk a település népességének, az épített lakások számának változásáról, az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alakulásáról, valamint a legutóbb publikált település-fejlettségi pontszámról, az adott település országos sorrendben elfoglalt helyéről. A könyvből kiolvasható, hogy a megyénkben ezen a listán Veszprém vezet, s a következő település Alsóörs, megelőzve Balatonfüredet.

Az adattár tartalmazza a jelenlegi 217 Veszprém megyei település polgármesterének a nevét választásról választásra (az időközi választásokra is tekintettel).

A kötetet a széles közvélemény számára a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány https://www.dhkfa.hu/, a Magyar Regionális Tudományi Társaság http://www.mrtt.hu/comitatus_konyvek.html, valamint a COMITATUS (www.comitatus.eoldal.hu) saját honlapján tették elérhetővé és letölthetővé.