Mától nagy munka kezdődik Siófok Ezüstpartján (siofok.hu)

Siófok honlapjának tájékoztatása szerint 2019.10.28-án megkezdődik az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítő beruházások is lesznek az ezüstparti városrészben, a Jubileum tér és környékének megújításával, egy TOP-os pályázatnak köszönhetően.


A kivitelezési munkákkal érintett területek: Jubileum tér, Vécsey Károly utca, Perczel Mór utca, valamint a csatlakozó utcák.

A területen megjelenő útbecsatlakozások majdnem teljes megtartása mellett új térburkolat és kertészeti kialakítás készül. Olyan közösségi tér jön létre, amely lehetővé teszi rendezvények megatartását, és mellette kialakításra kerül vásárok megrendezésére is alkalmas tér. Ennek érdekében kialakítunk a későbbiekben lefedhető árusító helyet árusító asztalokkal, (pergolasor), egy mobil színpadot, valamint felújítjuk és korszerűsítjük a meglévő nyilvános illemhely épületét.

A teret érintő 7 utca közül a Perczel Mór utca Jubileum térre való bevezetése megszüntetésre kerül, hogy a kialakítandó piac részére helyet lehessen biztosítani. Egyéb utak esetében a meglévő aszfaltburkolatok felújítása lett célként meghatározva a tervezési területen belül. ( aszfaltburkolat felújítás, szegélyek cseréje, ívkorrekció )

A gyalogjárdák nyomvonala racionalizálásra kerül a közlekedés-biztonság elősegítése érdekében. Kijelölt gyalogos átkelőhelyek kialakítására nem kerül sor. A fő közlekedési nyomvonalak esetében egységesen térkő burkolat kerül kialakításra.

A parkokban található gyöngykavics sétányok helyett süllyesztett kerti szegélyekkel határolt stabilizált kavicsburkolatok kerülnek kialakításra, csakúgy mint a piac megközelítését biztosító sétány esetében. A kialakuló gyalogjárdák és burkolati átvezetések 2.0 m vagy 3.0 m szélességűek lesznek.

A parkolók burkolatai szintén felújításra kerülnek a meglévőhöz hasonlóan szikkasztó funkcióval rendelkező gyeprács burkolattal. A kapcsolódó szegélyeket a kialakuló új magasságokhoz kell igazítani.

A térség csapadékvíz elvezetésében nem történik érdemi változás, csak az esésviszonyok racionalizálása valósul meg.

A faállomány a kertészetileg és egészségileg értékes fajok/fajták és egyedek megtartása mellett megújításra kerül, a jelenleg hiányos, elöregedett, korszerűtlen fajösszetételű cserjeszint szintén megújul. A gyepfelület felújításra kerül, a kertészeti fenntartáshoz szükséges öntözőhálózat az átépített parkhoz igazítva készül.

A téren utcabútorok és térvilágítási berendezések lesznek elhelyezve a külön költségvetések szerint.