Az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok a kormányhivatalokhoz kerülnek (siofoki-hirek.hu/sonline.hu)

Márciustól az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok az önkormányzatok jegyzőitől a kormányhivatalokhoz kerülnek. „Folytatódik az önkormányzati jogkörök nyirbálása, a településeknek nem túl sok beleszólásuk marad, hogy ki, mit, hogyan építsen a területükön” – értékelte a változást Lengyel Róbert siófoki polgármester a siofoki-hirek.hu beszámolója szerint. “Szó sincs az önkormányzati jogkörök megnyirbálásáról, azaz államosításról az elsőfokú építésügyi hatósági ügyek átadása miatt. Ez a jegyzők államigazgatási hatásköre volt, mostantól ezt más csinálja – írja a marcali jegyzőt megszólaltató sonline.hu.

– A jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el 2020. március 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat – tájékoztatta a Siófoki Híreket Sárközy László siófoki jegyző. – A változás miatt az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok folytatják le. Változnak a jogorvoslati lehetőségek is: az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban fellebbezésre nem lesz lehetőség. Ha a döntés ellen kifogást emelne valaki, közigazgatási peres eljárást kell indítania. Azokat az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokat, amelyekben a jegyzők 2020. február végéig nem hoznak döntést, már a kormányhivatalok fogják befejezni. A 2020. március 1. előtt már megindított eljárásokat és a vonatkozó határidőket a kormányhivatal részére történő átadás nem érinti.

A 2020. március 1. napjával a megyei kormányhivatalhoz átkerülő, eddig jegyzői hatáskörben volt építésügyi hatósági eljárások:

 •   építési engedélyezési eljárás,
 •   használatbavételi engedélyezési eljárás,
 •   fennmaradási engedélyezési eljárás + szükség esetén építésügyi bírság kiszabása,
 •   bontási engedélyezési eljárás,
 •   engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás,
 •   összevont engedélyezési eljárás,
 •   az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás,
 •   használatbavétel tudomásulvételi eljárás,
 •   jogutódlás tudomásulvételi eljárás,
 •   hatósági bizonyítvány kiállítása,
 •   kötelezési eljárás,
 •   szakhatósági eljárás.

 

Fellebbezés helyett bíróságra kell menni

– A majdani állami döntések ellen már fellebbezni sem lehet, ha valaki sérelmezi az állami hivatal építéshatósági döntését, egyenest a bíróságra kell, hogy menjen, már ha lesz kedve és pénze pereskedni – kommentálta az egyik változást Siófok polgármestere.

A januári képviselő-testületi ülésen arról is beszélt: az érintett önkormányzati vagyont is át kell adni „kezelésbe” ellenszolgáltatás nélkül, vagyis az egyébként is szűkös hivatali épületből több iroda-, és egyéb helyiséget, számítógépeket. „Ez amolyan rekvirálás, eszi, nem eszi, nem kap mást alapon” – fogalmazott Lengyel Róbert, aki megjegyezte azt is: Kiss Pállal, a Siófoki Járási Kormányhivatal vezetőjével korrekt, példaértékű egyeztetést folytattak a kérdésben.

 

Sonline.hu: “szó sincs az önkormányzati jogkörök megnyirbálásról”

Márciustól már nem a jegyzők intézik az elsőfokú építésügyi hatósági ügyeket. Ez a gyakorlatban nagyobb változást nem jelent, habár a településeknek a teljes infrastruktúrát és a szakembereket is át kell adniuk a kormányhivatalnak. – A jegyzőnek egy kicsivel kevesebb munkát jelent ez – mondta a sonline-hu-nak Bödőné Molnár Irén marcali jegyző. – Az építési igazgatási feladatok szerintem elég bonyolultak és nehezek, mert megfelelő műszaki szakértelmet és jogi ismereteket követelnek. Ezt a kettőt sokszor nehéz ötvözni.

Bödőné Molnár Irén hozzátette: az építési hatósági ügyek ellátása sokszor bonyolult és hatalmas felelősséggel jár. – Amióta ellátom a jegyzői feladatokat, rengeteg ügyünk volt Kaposvár vagy más településeket érintve, amikor eljáró hatóság voltunk. Nagyon nehéz és bonyolult ügyeket is végig kellett csinálnunk. A felelősség is óriási, ami ezzel jár, mert ha elkezdődik egy építkezés, közben derül ki egy hiba, annak komoly anyagi következményei lehetnek.

A váltás azért is lesz komplikációmentes, mert a hatáskör sosem volt a településeké, így szó sincs az önkormányzati jogkörök megnyirbálásról.

– Nem az önkormányzattól veszik el a hatáskört – szögezte le marcali jegyzője. – Ez eddig is a jegyzőnél állami feladat volt, most csak egy jogszabály áthelyezi azt egy másik állami szervhez. Az átadás már megkezdődött, hiszen Marcali esetében már elküldték a Somogy Megyei Kormányhivatalnak a megállapodásokat aláírásra. Személyi változások lesznek, de persze olyan szakember is, aki marad a helyi hivatal kötelékében.

Továbbra is az önkormányzatoknál maradnak olyan építési ügyekkel összefüggő feladatok, mint a helyi építési szabályzat megalkotása, vagy éppen a településrendezési eszközök elfogadási lehetősége. Sőt a két évvel ezelőtt idekerült településképi arculati szabályzatok megalkotása is az önkormányzati hatáskörök között marad. Tehát, a településeknek továbbra is lesznek eszközeik arra, hogy az arculatot, a szép településképet megőrizzék, kialakítsák vagy fejlesszék.

 

Mehetne az összes hatósági ügy?

A hatáskörök átstrukturálásáról korábban Neszményi Zsolt kormánymegbízott is beszélt a lapnak. Elmondta: márciustól két hatáskör kerül a kormányhivatalhoz. Ezek egyike az építésügy is, amely Somogy megyében különösen fontos a Balaton-parti üdülőkörzet miatt.

– Tulajdonképpen ez egy könnyebbség lesz a jegyzők számára – vélekedett Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Tab polgármestere hozzátette: ez államigazgatási hatósági feladat volt eddig is, a jegyzőhöz tartozott. A változásnak nincs hatása az önkormányzatiságra, mert ez nem az önkormányzat hatásköre volt. A Balaton-parti településeken, ahol több munkatárs is van, ez nem olcsó. Schmidt Jenő hozzátette: az állam vihetné akár a többi ilyen hatósági ügyet is -írja a sonline.hu.