Itt a balatoniak levele az építési miniszterhez

Mint arról beszámoltunk, az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke a szövetség nevében az építési miniszterhez fordult a Balaton, a balatoni táj védelme érdekében. Nem születtek meg az új vízparti tervek, az üdülőrégiónak évek óta nincs főépítésze, az engedélyezési eljárások lerövidültek, a szabályok lazultak és nincs jogszabályban rögzített balatoni arculati elvárás sem!” – áll az alább teljes terjedelmében közölt levélben.

 

A BSZ levele:

„Lázár János miniszter úr részére

Építési és Beruházási Minisztérium

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A balatoni önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség nevében fordulok Önhöz nemzeti kincsünk, a Balaton megvédése érdekében.

Örömmel vettük Miniszter Úr Facebook oldalán júliusban közzétett álláspontját, miszerint „a Balaton partjára csak azt és csak olyat lehet építeni, amit a helyi közösség megenged és lehetővé tesz”.

Álláspontunk szerint is nem lehet kérdés a helyiek elköteleződése a Balaton védelme mellett, amely élőhelyük és sok esetben megélhetésük forrása is egyben.

Véleményünk szerint jelenleg a legsúlyosabb problémát az okozza, hogy a mai napig nem születtek meg a 2018. évi CXXXIX. területrendezési törvényhez kapcsolódóan az új vízparti tervek.  Három évvel ezelőtt az illetékes szervek szakemberei végig járták a vízparti településeket információkat gyűjtve egy-egy adott partszakaszt érintő tervekről, problémákról, azonban egyeztetés azóta sem történt se az önkormányzatokkal, se a helyi lakossággal. Ennek következtében az érintettek nem rendelkeznek információkkal, hogy javaslataikból, kéréseikből mi épült be az új vízparti tervek tervezetébe.  Fontosnak tartanánk egy „visszamutatást” a vízparti tervek jelenlegi állásáról, előrehaladásáról legalább az érintett települések polgármestereinek, hogy a helyi törekvésekkel az összhang biztosítható legyen.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Levelünkkel kérjük szíves intézkedését, hogy a vízparti tervek a közcélú parthasználatot helyezzék előtérbe és a köz érdekét szolgálják. E közös cél elérése érdekében kívánatosnak tartjuk valódi közmegegyezésen − a helyi önkormányzatokkal, szervezetekkel és lakossággal való együttműködésben − alapuló szabályozás megalkotását az alábbi irányelvek mentén:

  • A készülő vízparti tervek ne legyenek megengedőbbek az elődjeiknél, ne lazítsanak a szabályokon, így tudják a helyi szabályozási tervekkel együtt betölteni a szerepüket, hogy kiemelten védje és növelje meg a parti közcélú zöldterületeket (közpark, parti sétány), és segítse elő a közösségi területhasználat terjedését (strand, közösségi stég, szabad mólók, szabad bejárású kikötők) a magánérdekű lakó és üdülőhasználattal szemben.
  • A vízparti sáv elsődleges rendeltetése közösségi, így a víz szabad megközelítésének prioritást kell kapnia a magánhasználatú beruházások előtt. A helyi önkormányzatoknak központi forrást kellene biztosítani arra, hogy a parti sétányok kialakításához és a strandbővítésekhez szükséges kisajátításokat és területvásárlásokat meg tudják tenni. Erre sajnos önerőből képtelenek, hiányoznak a szükséges források hozzá!
  • Erősíteni kell a településképvédelmet! Az önkormányzatoknak ehhez is forrásra van szüksége, hogy a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek rendelkezésre állhassanak.

A közös célok teljesülése érdekében:

  • A balatoni fejlesztések szinergiája és hatékonysága érdekében kérjük, kezdeményezze Balatoni Kormánybiztos kinevezését, ezáltal a területfejlesztés és a területrendezés összhangjának elősegítését a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben.
  • A szabályok egységes értelmezése és betartása céljából kérjük, mielőbb tegyen javaslatot a Balatoni Főépítész személyére, kinevezésére és a Balatoni Tervtanács összeállítására és működtetésére.

 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek évek óta nincs főépítésze, a tervtanács is megszűnt, amely biztosította az egységes építési elvek alkalmazását és hatékony ösztönző, illetve korlátozó szerepet töltött be a beruházásoknál. A korábbi ígéretek ellenére még mindig nem nevezték ki a balatoni főépítészt. Szükség lenne rá, mert az engedélyezési eljárások lerövidültek, a szabályok lazultak és nincs jogszabályban rögzített balatoni arculati elvárás sem!

Ezt a hiányosságot a tervtanácsi szervezet tudná betölteni, amely a megrendelőkkel és építtetőkkel, továbbá minden esetben az önkormányzattal való folyamatos kapcsolattartással tudta és tudná a jövőben is a beruházásokat véleményezni, szakmailag segíteni, nyomon követni, a jogszabályi elvárásoknak megfeleltetni.

Balatoni Tervtanács munkája révén megállíthatónak tartjuk azt az egyre erősebb tendenciát, hogy tájidegen, környezetbe nem illeszkedő, építészetileg igénytelen épületek létesülnek.

Az említett gondok és elégtelenségek mielőbbi megoldása, illetve a helyzet további romlásának megakadályozása érdekében kérjük az érintett balatoni települések önkormányzatainak, polgármestereinek intenzívebb bevonását a folyamatban lévő tervezési és jogalkotási munkába, melyhez a Balatoni Szövetség közvetítő, koordináló szerepét ezúton is felajánlom.

Kérem Miniszter Úrtól személyes egyeztetés lehetőségének biztosítását, hogy a Balatonért és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet terültén élőkért végzendő közös munkánk részleteit megbeszélhessük, egyeztethessük.

 

Balatonfenyves, 2023. január 20.

Tisztelettel:

Lombár Gábor

a Balatoni Szövetség elnöke”