Hiánypótló könyvet jelentetett meg az önkormányzat Csopakról (Balatoni Futár)

Ünnepi fogadáson mutatta be Ambrus Tibor polgármester a huszonkét év után ismét megjelentetett Csopak története című könyvet. A képviselő-testület döntése értelmében minden csopaki család egy-egy példányt kapott ajándékba.

– Fontosnak tartottuk a községünk történetéről szóló könyv ismételt megjelentetését, kibővítve az elmúlt húsz év eseményeivel, mely a település értékőrző munkájának újabb dokumentuma. Meggyőződésünk, hogy a közösségek, települések nem élhetnek a múltjuk megismerése nélkül, hiszen a jövőt csak a múlt ismeretével lehet építeni. Vörösmarty Mihály szavaival élve: „A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz” – mondta köszöntőjében Ambrus Tibor polgármester.

A könyv egy átfogó, történelmileg visszatekintő, helytörténeti ismeretekben bővelkedő mű, mely a mai és jövőbeli nemzedékeket egyaránt ösztönzi a szülőföld szeretetére, megbecsülésére, a hagyományok ápolására. A kötet az őskortól a római koron át részletesen bemutatja a népvándorlás és a honfoglalás korát Csopakon. Természetesen nem maradhatott ki a szőlőművelés, a borkultúra, a szőlőhegyek kialakulása sem. Olvashatunk továbbá a fürdő- és üdülőhelyi élet kibontakozásáról, s hogy miként csatlakozott az egykori Kövesd település Csopakhoz. A hitélet, vallásosság, erkölcsi és magatartási normák, az ünnepek, jeles napok, szokások szintén szerepelnek a könyvben, csakúgy, mint az egyházak, iskolák történetei.

– Hiszünk abban, hogy Csopak múltjának, hagyományainak, az elődök alkotó munkájának ismerete megerősíti az itt élő emberekben a lokálpatriotizmust, településünk iránti ragaszkodást, értékeink megbecsülését, önbecsülésünket, hogy továbbra is büszkén vallhassuk magunkat csopakinak – méltatta a kiadványt Ambrus Tibor, aki elmondta még,  hogy a Csopakra majdan beköltöző családoknak is tiszteletpéldányt kívánnak adni.