Épül Tihany új kapuja (Tihanyi Visszhang)

Több mint egy éve kezdődtek el az egyeztetések a Rév szomszédságában található terület illetve a rajta álló leromlott állapotú, a település képéhez méltatlan épület fejlesztéséről, esetleges bontásáról. A magántulajdonú ingatlan helyzetének megoldása nem volt egyszerű, a szerteágazó tulajdonosi kör, az eltérő érdekek megnehezítették az önkormányzat számára az egyeztetéseket. Végül többfordulós tervezés és egy magán tervezési-pályázati kiírás után, egy szakmai grémium döntött, és ha részlegesen is, de elkezdődhettek a munkálatok.

A tihanyi Rév környezetében lévő két magántelek helyi és országos szempontból is fontos, frekventált és kiemelt fejlesztési terület, ennek ellenére meglehetősen hányattatott sorsú. Az elmúlt bő tíz évben egymást váltották itt a különböző szolgáltatások, volt önkiszolgáló, disco, különféle bazárok kaptak helyet, közben az amúgy sem túl szép épület állaga erősen leromlott, sőt az utolsó években már a szolgáltatások is akadoztak – írja a Tihanyi Visszhang.

Egyre több kritikát kapott az önkormányzat, hogy tegyen valamit a település talán legforgalmasabb területének érdekében. (Évente közel kétmillió utas fordul meg a Révnél.) Három évvel ezelőtt el is kezdődtek a tárgyalások, igaz, nem jártak sikerrel. Az önkormányzat szerette volna megvásárolni az ingatlant, annak érdekében, hogy saját belátása szerint alakíthassa a területet, sőt ennek érdekében még hitelt is hajlandóak lettek voltak felvenni. A tulajdonosok azonban irracionális árat szabtak az ingatlannak, így ezek a tervek meghiúsultak. Bár továbbra is azt gondolták és a mai álláspont is az, hogy a legideálisabb az lett volna, ha az önkormányzat megszerzi az ingatlant és maga szablya meg a fejlesztés irányát, a kialakult helyzet világossá tette: erre nincs mód.

Közösségi érdekek

Innentől kezdve az volt a feladat, hogy az önkormányzat a közösségi érdekek mentén tudja befolyásolni a magánberuházást. A település vezetősége döntött, úgy kötelezi a tulajdonosokat, hogy a településképbe illően újítsák fel az egyre inkább vállalhatatlan épületet. A képviselő testület még 2019 közepén úgy határozott, egy településképi szakmai tanácsadó testületre bízza az ingatlan beépítési terveinek bírálatát. Az első tervezési, egyeztetési, véleményezési kör nem járt sikerrel, az Ybl-díjas építészekből álló tervzsűri elutasította a beruházó terveit.

Személyes és csoportos megbeszélések kezdődtek az érintettekkel, a szakmai szervekkel, építész és településrendező tervezőkkel, a szomszédos területet birtokló BAHART-tal több körben, hogy minden résztvevő megértse és magáénak érezze azt a közös felelősséget, ami a terület kiemelt fontosságából a közlekedési „település-kapu” jelentőségéből adódik

– fogalmaz Bujdosó Judit, Tihany főépítésze.

Bontás vagy átépítés?

A terület rendezésére alapvetően két lehetőség volt. Egyik a meglévő épületek átépítése, fejlesztése, a másik a teljes bontás. A két egymás melletti telek beépítését a használati és településképi megjelenésük miatt illetve az azonos tulajdonosi kör révén mindenképp együttesen kell kezelni. A szabályozási terv a két telken legfeljebb 1100 négyzetméter alapterületű épületegyüttes kialakítását teszi lehetővé, a hatályos szabályok szerint az ingatlan 50 százalékos beépítése lehetséges csak, a maximális épület magasság pedig 8 méter.

Az önkormányzat szándéka egyértelmű volt: a hely szelleméhez méltó építészeti megoldás, ami a nagy forgalmú komphoz igazodva, egyfajta település-kapu funkciót is betölt. Így kikötés volt, hogy az épületek földszintjén üzletek kapjanak helyet. Olyan építészeti megoldást kerestek, amely elfogadható a magánberuházónak, de egyben a helyi és országos közösségi érdekeknek is megfelel. Végül három tervpályázat közül választhatott a Czigány Tamás, Ferik Tünde, Kálmán Ernő, Krizsán András, valamint Bujdosó Judit összetételű szakmai grémium.

Bár az önkormányzat támogatta volna a két telek összevonását, a nyertes a Sugár Péter és Földes László építészek terve lett, amely a másik két pályázóval ellentétben a két telket külön kezeli. Kettő, egymástól független, 500-500 négyzetméteres épület valósul itt meg, a földszinten üzletekkel, a felső két szinten pedig lakásokkal, amelyekből tömbönként 12 darab lesz. A tervek szerint többnyire 45, kisebb részt 60 négyzetméteres lakások épülnek, mindegyikhez lesz erkély. A két, szinte azonos területű telek egyikén már is el is kezdődtek a munkálatok, a másik telek esetében azonban egyelőre várni kell a bírósági döntésre, mert a tulajdonosok nem tudtak megegyezni egymással.

A nyertes építészek korábban már készítettek fejlesztési tervet Tihany frekventáltabb területeire. Az Öregkikötőben a terveink szerint
újult meg az 1962-ben épült bazársor és kávézó az emblematikus vasbeton kupolával.