Együttműködés a vízügy és a horgászok között

A hazai vizek, a halállomány, valamint a környezeti és természeti értékek hatékonyabb védelme érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ). A szerződés a vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett, állami tulajdonú, de a horgászszervezetek halgazdálkodási hasznosításában álló vízterületeket érinti, célja pedig a vízgazdálkodási, valamint horgászati igények magas szakmai színvonalú és hatékony kielégítése – írják közleményükben.

A megállapodás azokra az állami tulajdonban lévő és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében álló vizekre és vízi-létesítményekre vonatkozik, amelyeken a horgászszervezetek haszonbérlőként folytatnak halgazdálkodást.

Célja – a vonatkozó vízgazdálkodási, halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályok betartásával – a víz mennyiségének és minőségének, a hazai vizek halállományának, valamint a vizek környezeti és természeti értékeinek hatékonyabb védelme.

Ennek érdekében a szerződő felek együttműködnek:

  • a fennálló kapcsolat szorosabbá tételében, szabályozásában, tevékenységük összehangolásában és a rendszeres információcsere fenntartásában,
  • az állami vagyon hatékony működtetésében és védelmében, a különböző vízgazdálkodási és halgazdálkodási szempontok együttes érvényre juttatása mellett,
  • a horgászatban, rekreációs halászatban, halgazdálkodásban és horgászturisztikában érintett állampolgárok jogkövető magatartásának elősegítésében,
  • a vízen és vízparton történő egyéb tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésének elősegítésében,
  • a víz- és környezetszennyezés megelőzésében, megakadályozásában,
  • a vízkárelhárításra, vízminőségi kárelhárításra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének elsődleges biztosításában,
  • az árvízvédelmi töltések, vízfolyások és csatornák rézsűjének és parti sávjának, víztartó létesítményeinek, vízkormányzó és egyéb műtárgyainak állagmegóvásában,
  • az elkövetett jogsértések, emberi és állati eredetű károkozások összehangolt és hatékony felderítésében,
  • valamint a jogszabályokban előírt közfeladataik hatékonyabb ellátásában.

Az egyezmény hosszú távon és átláthatóan biztosítja az állami tulajdonú vizeken a vízgazdálkodási és halgazdálkodási igények magas szakmai színvonalú és hatékony kielégítését.

A megállapodás végrehajtásáról az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Magyar Országos Horgász Szövetség évente közös közleményben tájékoztatja majd a nyilvánosságot – szól a közlemény.