Bölcsőde épülhet hamarosan Balatongyörökön

Új helyre költözhetnek az óvodások hamarosan Balatongyörökön. A pályázati forrásból épülő új óvodában 2 mini bölcsődei csoport is helyet kap a tervek szerint, itt összesen 16 három év alatti kisgyermek ellátása válik lehetővé – számol be a tervezett fejlesztésről a balatongyöröki Hírlevél legutóbbi száma.

Az új épület egy komplex intézmény lesz, melyben egy mini bölcsőde is helyet kap. Balatongyörök jelenleg nem rendelkezik bölcsődei, vagy 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással. A településen és vonzáskörzetében azonban igény mutatkozik bölcsődei szolgáltatás kialakítására. 2018-ban összesen 22 fő 3 év alatti gyermek volt a településen. Többen hordják gyermeküket a szomszédos telepölések valamelyikén lévő bölcsődébe. A mini bölcsőde kialakításának célja, hogy segítsük a szülők mindennapjait, hozzájáruljunk a gyermekellátó kapacitások fejlesztéséhez a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A pályázat keretében 2 mini bölcsődei csoport kerül kialakításra, összesen 16 fővel. Az új intézmény új munkahelyeket is jelent, 2 pedagógus munkakörben dolgozót, valamint 2 fő kisegítő személyzetet.

A bölcsődés korú gyermekek ellátásának helyet adó épület egy új, korszerű intézmény lesz akadálymentesítéssel, megújuló energiaforrások felhasználásával a hűtő– és fűtőrendszer tekintetében. Napelemrendszer kerül kiépítésre az épület tetőszerkezetén, valamint egy hőszivattyú is elhelyezésre kerül az épületben, ami a mini bölcsőde hűtésének, fűtésének és komfortszellőzésének energiaellátását biztosítja.

Időjárás független szolgáltatási elem is kialakításra kerül a projekt keretében: egy 41,22 m2 -es fedett terasz formájában. Az épülethez kerékpár– és babakocsitárolók, parkoló kapcsolódik, valamint beléptető-, kamera- és riasztórendszer is be lett tervezve. A bölcsődés korú kisgyermekek mozgásfejlesztése érdekében gondoskodni kell a 3 év alatti gyermekek számához igazodó alapterületű játszóudvar kialakításáról, az életkori sajátosságuknak megfelelő játszóeszközök biztosításáról.

A modern kor igényeit kielégítő mini bölcsőde és a hozzá kapcsolódó óvoda épületének tervezése során már figyelembe vettük annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben egy iskolával is bővíthessük az oktatási komplexumot.

  1. április 5-én nyílt meg Balatongyörökön az első óvoda, az akkori tanítónő, Velker Tiborné által térítés nélkül felajánlott, átalakított szolgálati lakásban, a mai Kossuth utca 16. szám alatti épületben (jelenleg tűzoltó szertár). Azóta több mint 40 év telt el. Az óvoda kinőtte egykori helyét, és átköltözött 2001-ben az önkormányzat tulajdonában álló, egykor idősek napközi otthonának szánt, majd egy ideig panzióként üzemeltetett épületbe, melyben jelenleg is működik. A hely – mivel nem oktatási intézménynek szánták – még átalakítás után sem felelt meg teljes egészében a jelen kor és az előírások követelményeinek. Most nyílott pályázati lehetőség – a TOP-1.4.1-19-ZA1 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázati kiírás keretében –, hogy egy korszerű, valóban minden igényt kielégítő új óvoda épületet alakíthasson ki az önkormányzat a tulajdonában lévő, Szilvaskerti utcai ingatlanon – írja Bíró Róbert, a település polgármestere a Balatongyöröki Hírlevélben .