Az Aquilo Hotel Panoráma ügyvezetője Tihany új alpolgármestere (Tihanyi Visszhang)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára Juhász Gábort, az Aquilo Hotel Panoráma ügyvezetőjét társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta. Feladata a település meghatározó gazdasági ágának, a turizmusnak a menedzselése lesz.

A turisztikáért felelős alpolgármester szakmai javaslataival segíti majd az önkormányzat turizmussal kapcsolatos döntéshozását, támogatást nyújt a turisztikai célú pályázatok összeállításához és monitorozza azokat. Adatokat gyűjt és dolgoz fel a települési turizmus működéséről, azokat felhasználva turizmusstratégiai és marketingcélokat határoz meg. Kapcsolatot tart a helyi vállalkozásokkal, szervezetekkel, a TDM-el közösen képzéseket szervez számukra a szolgáltatásfejlesztés és a vendégelégedettség növelése érdekében – írja a Tihanyi Visszhang.

Tihanyban a szállásadóknak, vendéglátóknak még mindig van szabad kapacitása a nyári szezonban is, a szezonon kívül pedig meg inkább. Vannak fejlődési lehetőségek, ebben tud segíteni a megválasztott alpolgármester. Olyan szakértőre van szükség, aki települési szinten látja át a folyamatokat, és egyben tisztában van a trendekkel is. Az alpolgármester stratégiát dolgozhat ki a vendégkör elemzése révén, sokat remélek attól is, hogy általa hatékonyabb és átgondoltabb lesz a közös munka a turizmus helyi formálói és érdekeltjei között – vélekedett Tósoki Imre polgármester, aki hangsúlyozta: 2006-ban valamivel több, mint 96 ezer vendégéjszakát regisztráltak Tihanyban, ez az elmúlt években jelentősen nőtt, most évi 180 ezer vendégéjszakával kalkulálnak.

Az önkormányzatnak azonban végesek a lehetőségei a település bevételének növelésére, ezért még hatékonyabban ki kell aknázni a turizmusban rejlő lehetőségeket.

Juhász Gábor idegenforgalmi közgazdász, turisztikai projektmenedzser, az Aquilo Hotel Panoráma ügyvezetője. Évek óta a turizmusban dolgozik, ismeri Tihany adottságait, lehetőségeit és a problémáit is. 2020-ban, a helyi turisztikai szervezettel közösen egy szemléletformáló programot hozott létre Tihanyban, majd marketingfórumokat szervezett. Elnökletével alakult meg a Tihanyi Turisztikai és Marketing Egyesület, amely az önkormányzat, a helyi TDM és a vállalkozók közötti együttműködést erősíti.