Zsűrizték a virágos Tihanyt (Tihanyi Visszhang)

Tihanyban járt nemrég az Entente Florale Europe környezetszépítő verseny 14 fős delegációja, hogy zsűrizze a települést. A szervezők igyekeztek a félsziget természeti, kulturális és építészeti értékeiből a legtöbbet megmutatni a vendégeknek.

A program kezdéseként Tósoki Imre polgármester beszélt az elmúlt időszak fejlesztéseiről, az elért eredményekről és a jövő elképzeléseiről, terveiről. A zsűri ellátogatott a Levendula Ház Látogatóközpontba, ahol Vers József ismertette a félsziget természeti értékeit, beszélt a flóráról és a faunáról, biodiverzitásról, kiemelve a védett területek nagyságát és a védett fajok sokaságát.

A következő megálló a község temetője volt, majd a hajóállomáson folytatták az ismerkedést a településsel. Megismerkedtek az ottani beruházások terveivel, melyekkel a település még vonzóbbá igyekszik tenni a Tihanyba érkezők számára az egyik legfontosabb fogadókapu helyszínét. Dr. Tóth Viktor, a MTA ÖK Limnológia Intézetének főmunkatársa tájékoztatta a delegáció tagjait a Balaton vízminőségéről, és arról, milyen erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy a tó vize mindig kiváló minőségű legyen. A Mádl Ferenc téren a zsűritagok megismerhették a Tihanyi Legenda Projektnek köszönhető rendezvény- és közösségi területet, valamint a nemsokára, a jelenlegi művelődési ház épületében megvalósuló turisztikai fogadóépület terveit.

A Tourinform Irodában Petróczi Orsolya ismertette a Tihany turizmusának jellegzetességeit, eredményeit, kitérve a megoldandó problémákra, köztük a szezonalitásra, és a parkolási gondokra. A Bencés Apátság részéről Mihályi Jeromos atya és Simor Eszter mutatta be az apátságban folyó munkát és néhányat ismertettek a jövő terveiből is. A Pisky sétányon végigsétálva Bujdosó Judit főépítész beszélt a műemléki területeken használt építőanyagokról, a települési arculati kézikönyvről. A zsűrizés egyik legfontosabb szempontja a településen folyó környezeti nevelés volt, ezért a delegáció a legtöbb időt a Visszhang Óvodában töltötte,

A nap végén a zsűri elnöke, a belga Rudi Geerardyn összegezte a nap tapasztalatait, kiemelve, hogy nagyon jó benyomásokat szereztek a településről. Néhány észrevétellel és jó tanáccsal is szolgáltak, első- sorban a település további szépíté- sére tettek javaslatokat, és adtak ötleteket arra is, miként lehet a félsziget természeti értékeit még jobban megőrizni. Azt, hogy milyen eredménnyel zárult a nap, arany, ezüst, vagy bronz minősítést kap a település, kiderül szeptemberben a szlovéniai eredményhirdetésen.