Vasárnap fórumot tartanak Club Aliga jövőjéről

A beruházó, a térség országgyűlési képviselője, a polgármester, a lakosság, és minden érdeklődő hivatalos arra a fórumra, amit vasárnap 10 órától tartanak Balatonvilágos Kultúrotthonában (Dózsa György út 1.) Club Aliga jövőjéről. Az eseményt az tette aktuálissá, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal honlapja szerint megindult a Club Aligán tervezett fejlesztések előzetes (környezeti) vizsgálata – a szervező Aligai Fürdőegyesület (AFE) tájékoztatása szerint.

A fórumon Club Aliga engedélyezésre váró terveit és az abban rejlő kockázatokat kívánják egyebek közt bemutatni.

.

A meghívottak:
• A Club Aliga vagyonkezelője és tulajdonosa: Pro-Mot Hungária Kft. és az Appeninn Holding képviselője
• Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő
• Balatonvilágos polgármestere Takács Károly és a képviselőtestület tagjai: Tretykó István, Kovács Tamás, Bartek Róbert, Kovács Béla, Hanga László, Bukovszki András
• A település ingatlan tulajdonosai

.

Háttérinformáció:

Az AFE összefoglalója szerint: a 44 Balaton parti településre 20 évvel ezelőtt társadalmi konszenzus alapján lépett hatályba a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló kormányrendelet, amely kijelölte a parti sétányokat, közutakat, közparkokat és a strand területeket. Ennek alapján alkották meg az önkormányzatok a Helyi Építési Szabályzatokat (HÉSZ).

Balatonvilágos az első olyan parti település ahol a kormány a Club Aliga terület fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítette. A kormányrendelet kimondja, hogy a rendelet mellékletében megjelölt “telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek közterületként, illetve közútként nem alakíthatók ki.”

A kiemelő rendelettel érintett 25 telekből az úttörőtábor telkéről sikerült töröltetni – lakossági tiltakozásnak köszönhetően – a kiemelő státuszt – az egyesületi összefoglaló szerint.

Az egyesület panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, mivel a kormány elvonta az önkormányzat Alaptörvényben biztosított rendeletalkotási jogát, ezzel álláspontja szerint ellehetetleníti a 7 hektár kijelölt közterület önkormányzati tulajdonba kerülését, és a rendelet sérti az egészséges környezethez való jogot is.

Az Alkotmánybíróság (AB) szerint a kormány nem vonta el az önkormányzat rendeletalkotási jogát, csak korlátozta, hiszen az a falu többi részén megmaradt. Az AB leírta, hogy egészséges környezethez való jog nem alapvető alkotmányjogi kérdés. Az AFE most az országgyűlési képviselőktől fogja kérni, hogy forduljanak az Alkotmánybírósághoz a végzés felülvizsgálatáért.

Az AFE szerint a most napvilágot látott fejlesztési tervek jól mutatják, hogy a közút nyomvonalának megváltoztatásával lehetőség nyílik a Club Aliga területének teljes lezárására. Mint írják, az egyesület célja, hogy a Club Aliga területén található Balaton-part hozzáférhetősége közterületeken biztosítva legyen a helyi ingatlantulajdonosok és velük együtt a magyar családok számára is.

.

Dokumentumok:
Az AFE AB panasza és az AB válasza (plusz Gulyás Gergely amicus curiae beadványa): https://drive.google.com/drive/folders/1IRdifyVM93M8PoM6FR810CU3H0Mq2uDf?usp=sharing
Az AFE álat készített, a Club Aliga helyzetét bemutató prezentáció térképekkel, szerződéses vállalásokkal: https://drive.google.com/file/d/1cC4xcmgknR52UN_WeNA9TxvMTbJAg7fB/view?usp=sharing