Változik a közterületek karbantartási rendje Hévízen

Hévízen eddig a város teljes területén a GAMESZ látta el – szakszerűen, magas minőségben és ingyenesen – az ingatlanok előtti zöld területek, járdák és árkok karbantartását, átvállalva az ingatlanok tulajdonosaitól ezt a feladatot. A koronavírus hatására bekövetkezett bevételkiesés miatt, a 2021. évtől ennek többlet anyagi és emberi terheit nem tudja vállalni a város, így a közterületek gondozása a kiemelt turisztikai területekre fog korlátozódni.  

Az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve az úttestig tartó területsáv (zöldfelületi sáv) tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője köteles gondoskodni – közölte Hévíz Város Önkormányzata.

A tisztántartás fogalomköre:

  • a zöldfelület kaszálása (amelynek gyakoriságát a fű magasságának 20 cm-ben maximalizált magassága határozza meg),
  • a lehullott lomb, illetve termés rendszeres összetakarítása, összegyűjtése. Az összegyűjtött lombot, kaszálékot javasoljuk az ingatlanon kialakítható komposztálóban hasznosítani, vagy a hulladékszállító cég a zöldhulladékot a területről előírásai szerint előkészítve gyűjtési napokon elszállítja: április 1-től november 25-ig 2 hetente csütörtökönként.
  • az ingatlan előtti közterületi sávban a hulladék összetakarítása.

Gondoskodni kell továbbá a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A már korábban megszokott síkosság mentesítési, hó eltakarítási rend továbbra is érvényes, az ingatlan tulajdonosok felelnek a saját ingatlanuk előtti járdaszakasz biztonságos használatáért.

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a tulajdonos-használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. A mezőgazdasági területeket megközelítő utak járhatóságáról kérjük, a területek gazdái gondoskodjanak.

A közterületi  fás szárú növényzet gondozása, metszése, növényvédelme nem tartozik az ingatlantulajdonos gondozási kötelezettségei közé, a metszéseket továbbra is a GAMESZ munkatársai végzik.

A közterületek tisztántartásának ellenőrzése a közterület felügyelet hatáskörébe tartozik – zárul a közlemény.