Társadalmi egyeztetésen a Balaton stratégiai környezeti vizsgálata

A területfejlesztési törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) készíti el és terjeszti a Kormány elé a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési tervdokumentumait. A 2021 utáni időszak balatoni fejlesztési irányait meghatározó területfejlesztési koncepció és program elfogadása a BFT egyik kiemelt feladata. Az említett tervdokumentumokkal kapcsolatban stratégiai környezeti vizsgálat készül, melynek első változatát a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. társadalmi egyeztetésre bocsátja.

Észrevételeit, javaslatait bárki megküldheti legkésőbb 2021.07.17-ig a bftkht@balatonregion.hu címre.

Mivel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési irányait az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció nagymértékben befolyásolhatja, így a Tanács és munkaszervezete célszerűnek tartotta a kiemelt térség érvényben lévő fejlesztési dokumentumai felülvizsgálatának megkezdését az országos koncepcióval párhuzamosan. A felülvizsgálat és a térségi tervezési munka jelentőségét erősíti, hogy a 2020 során elfogadásra kerülő kiemelt térségi fejlesztési dokumentumok képezhetik a 2021 – 2027 közötti uniós programozási időszak Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben releváns keretprogramjainak alapját.

-olvasható a társadalmi egyeztetésre bocsátott tanulmányban.

A szakmai-társadalmi egyeztetést a Balatoni Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. szervezi. Az információk és a véleményezés biztosítása érdekben a nyilvános dokumentumok a Balatoni Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. honlapján érhetők el (a munka aktuális jóváhagyott anyagai, amelyekhez bárki az adott szakaszban véleményt küldhet, amelyek figyelembe vételre kerülnek).

A Stratégiai Környezeti Vizsgálathoz érkezett véleményeket a munkacsoport feldolgozza. A vélemények figyelembevételével készül el a végleges változata az Stratégiai Környezeti Vizsgálatnak.

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Program Koncepciója a következő fő célt fogalmazza meg: fő cél a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet.

Az egyeztetési dokumentum itt érhető el. 

Vagy a www.balatonregion.hu oldalon, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat Egyeztetése ikonra kattintva:

https://balatonregion.hu/regiofejlesztes/atfogo-regiofejlesztesi-programok/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok/skv-egyeztetes-2021/