Így fejlesztik a 8. számú főutat a litéri és a balatonfüredi csomópontok között

Magyarország kelet-nyugati közlekedési folyosói közül a 8. sz. főközlekedési útvonal az egyik legkiemelkedőbb. Székesfehérvárt, Veszprémet és Körmendet köti össze az országhatárral, keresztezve számos észak-déli irányú főutat. Forgalomlebonyolítása miatt számos helyen fejlesztésre szorul ez a folyosó. A fejlesztés keretében, a 8. sz. főút Litéri és Füredi csomópontja között, 7,5 km hosszon, a jelentős baleseti kockázatot hordozó csomópontok külön szintű csomópontokká fejlesztésére, átépítésére kerül sor, amelynek részeként kiépül egy új budapesti, balatonalmádi és balatonfüredi csomópont. Ezek menetéről részletes tájékoztatást adott közleményében az állami fejlesztő cég.

 

A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE:

A fejlesztendő útszakasz kapcsolódik a már elkészült 8-72. sz. főúti (Litéri) különszintű csomóponthoz. A meglévő 2×2 forgalmi sávos szakaszon e csomóponttól kezdve megközelítően 3 km hosszban, a tervezett új Budapesti csomópontig, a meglévő nyomvonalon fizikai elválasztó sávos kialakítással korszerűsítési munkák kerültek betervezésre.

A tervezett új Budapesti csomópont és az Almádi csomópont között részben új nyomvonalon, részben a meglévő 2×1 és 2+1 forgalmi sávos szakaszon 2×2 forgalmi sáv kerül kialakításra fizikai elválasztással. A 2×2 forgalmi sávos fizikai elválasztás szerinti kiépítés a Füredi csomópontig megvalósul a Füredi új különszintű csomóponttal együttesen. A jelenlegi építési szakasz határa a Füredi csomópontot követően ér véget.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében valósul meg a 8. számú főút Veszprém déli elkerülő I. üteme a Litéri és Füredi csomópontok között.

A tárgyi beruházás a 8. sz. főút 44+600-52+100 km szelvények (Litéri csomópont és a Füredi úti csomópont) között készül el, az egybefüggő 7,5 km hosszú útszakasz építése egyidőben, kettő külön szakaszban épül.

Az első építési szakasz, a 44+600-49+100 km. szelvények között (Litéri és Budapesti úti csomópont között) kerül megvalósításra, a Budapesti csomópontnál különszintű csomópont fog épülni 2 db körforgalmi alcsomóponttal.

Az új Budapesti csomópont egyik fő funkciója a forgalom azonos sebességgel történő továbbvezetése lesz. A 8. sz. főút főpályája egy nagy ívvel kerüli majd el a meglévő Budapesti csomópontot és folyamatosan lehet majd tovább haladni 110 km/óra sebességgel Körmend, illetve Székesfehérvár irányába a város érintése nélkül.

A szakasznak a befejezési határideje 22 hónap, vagyis várhatóan 2021 decembere.

A második építési szakasz a 49+100 – 52+100 km szelvények között (Budapesti út – Füredi úti csomópontok között) kerül megépítésre. A szakaszon 2 db különszintű csomópont fog épülni. A 7217 j. összekötő út csatlakozásánál az Almádi úti csomópont, valamint a 73. sz. főút csatlakozásánál a Füredi úti csomópont kerül kialakításra, 2-2 db körforgalommal.

A teljes 7,5 km hosszú szakasz kivitelezésének befejezési határideje várhatóan 2023 januárja.

 

A FEJLESZTÉS MÁSODIK ÜTEME:

A Füredi úti csomóponttól a tervezési szakasz végéig, azaz a Csatári csomópontig a meglévő nyomvonal felhasználásával, annak szélesítésével szintén 2×2 forgalmi sávos, osztott pályás főútra történő átépítés valósulhat meg. A szakasz vége a Csatári csomóponton keresztül kapcsolódna a már elkészült 2×2 sávos Márkó elkerülő szakaszhoz.

A Füredi és a Csatári csomópontok között terv felülvizsgálatára van szükség, amelyre vonatkozó tervezői feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás került kiírásra.

8-82. SZ. FŐÚTI ÁTKÖTÉS

A beruházás részeként jelenleg épülő új Budapesti csomóponthoz szervesen kapcsolódik a tervezés alatt álló 8-82. sz. főutak összekötésére kialakítandó, 8229 j. Veszprém Aréna összekötő út. A tervezett összekötő út 2×1 forgalmi sávon a 8. és a 82 sz. főutakhoz egy-egy körforgalmi csomóponttal kapcsolódik. A Beruházó jelenleg a projekt előkészítési feladatait végzi. Az Aréna felé kiépülő útszakaszra vonatkozóan az építési engedélyek beszerzését, a kiviteli terv elkészítését követően kerülhet sor a kivitelezési munkák elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.

.

FORGALMI REND VÁLTOZÁS A KIVITELEZÉSI MUNKÁK ALATT

Az Almádi és Füredi úti meglévő és építendő csomópontok egybe esnek, ezért azok megépíthetősége csak a csomópontok Veszprém-Balaton irányának lezárásával lehetséges. A csomópontokban a 8. sz. főút forgalma a kivitelezés ideje alatt is biztosított majd 2×1 sávon.

A csomópontok zárása nem egyidőben, hanem időben eltolva, a két egymást követő két év egyikében, szeptember és május között fog történni. A csomópontok lezárását tehát a nyári időszakon kívülre tervezik, a balatoni átmenő forgalom miatti lehető legkisebb torlódások érdekében.

Almádi csomópont

 

Füredi csomópont

Annak érdekében, hogy a csomópont zárása miatt az Almádi és Füredi úti É-D irányú forgalom továbbra is fenntartható legyen, a meglévő utak jókarba helyezésével ideiglenes terelőutak kerülnek kijelölésre a következő képen szemléltetett módon.

 

Egyeztetés alatt van Veszprém Városával a végleges terelőút kiépítése, amelyet az alábbi kép szemléltet.

 

Minkét szakaszon zajárnyékoló fal kerül kiépítésre. A korábbi engedély kiadása óta eltelt időben a beépítettség, a forgalom változott, ezért a NIF Zrt. akusztikai vizsgálatot készíttetett, mely vizsgálat alapján többlet zajfal beépítésére kerül sor, a Veszprém – Körmend összekötőágtól, 1652 m a jobb oldalon, valamint a Kalmár tértől kezdődően a Füredi csomópont előtt ér véget, 753 m hosszan. Magasságuk változó 2,0 – 5,5 m között, felülete tömör fabeton, üveg, egyes helyeken növénnyel befuttatva.

A 8. sz. főút alatt (Almádi csomópontot követően) a meglévő kerékpárút elbontásra került, itt új kerékpáros kerethíd épül, melynek ideiglenes forgalomba helyezése októberben várható. Az Almádi csomópont zárását követően, a csomópontban lévő kerékpárút átvezetése jelzőlámpás forgalom irányítás mellett októberig használható.

Az építés ideje alatt a földek megközelítését folyamatosan biztosítják, mely érdekében új földutakat építenek, a megmaradókat pedig felújítják.

 

A BERUHÁZÁS ELŐNYEI:

Az elkerülő korszerűsítésével biztosítva lesz Székesfehérvár és Herend közötti szakaszon, 2×2 sávon a 110 km/h haladási sebesség, amennyiben a Füredi és a Csatári csomópontok közötti útszakasz is megvalósul.

A különszintű csomópontok létesítésével megszűnnek a torlódások a korábbi lámpás kereszteződéseknél.

A meglévő rossz állapotú útburkolat 7,5 km hosszon felújításra kerül.

A 8. sz. főút korszerűsítése miatt a kivitelezés időtartama alatt torlódás várható, illetve az Almádi és a Füredi csomópont lezárásakor a környező települések forgalma várhatóan megnő, mely miatt kérjük szíves megértésüket és türelmüket, a kivitelezés folyamán kialakuló kellemetlenségekért – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint.