Szavazási kisokos holnapra (zaol.hu)

A zaol.hu összefoglalta az április 3-ai országgyűlési választással és országos népszavazással kapcsolatos legfontosabb technikai jellegű információkat, hogy érvényesen nyilváníthassa ki akaratát.

Kik szavazhatnak?

Minden nagykorú (tehát a 18. életévét betöltött vagy annak betöltése előtt házasságot kötött) magyar állampolgár, kivéve, akiket a bíróság – bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága/hiánya miatt – a választójogból kizárt. A választásra jogosultaknak kézhez kellett kapniuk a választói névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést, amely tartalmazza a lakcímük szerinti szavazókört, ahol voksolhatnak.

Hol szavazhat?

A magyarországi lakcímmel rendelkezők elsődlegesen a lakcímük szerinti szavazókörben, amely az értesítésen szerepel. Az átjelentkezők ott, ahová a kérelmüket jóváhagyták. (Az átjelentkezési határ­idő már letelt.) Szavazni április 3-án 6 órától 19 óráig lehet.

Ki kérhet mozgóurnát?

A mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár. A kérelmet személyesen már nem lehet benyújtani, ám elektronikus azonosítással elektronikus úton április 3-án 12 óráig még kérhető a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi a megadott címre.

Milyen iratok kellenek a szavazáshoz?

Érvényes, a személyazonosságát igazoló okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímkártya. Fontos tudni, hogy a járványhelyzetben kiadott kormányrendelet értelmében a 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt személyi igazolvány, útlevél és vezetői engedély 2022. június 30-ig érvényesnek számít.

Hány óráig lehet sza­vazni?

Április 3-án 19 óráig, de a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 19 óra után már nem lehet beállni a sorba.

Hány szavazólapot kapunk?

Összesen hármat. Kettőt az országgyűlési képviselők választásához, amely egyfordulós, a választópolgárok az egyiken a választókörzetük egyéni képviselőjéről dönthetnek, a másikon országos pártlistára szavazhatnak, kivéve a nemzetiségi választókat, akik párt helyett a nemzetiségük listájára voksolhatnak.

A harmadik szavazólapon az országos népszavazásra bocsátott négy kérdésben dönthetnek a választók az „igen” vagy a „nem” fölötti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (X vagy +).

Hogyan lehet érvényesen szavazni?

Érvényesen szavazni csak a hivatalos, a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon lehet és kizárólag a szavazólapon szereplő jelöltre és listára.

A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani, több választás esetén a szavazat érvénytelen lesz.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a pártlista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).

Kitöltésük után mind a három szavazólapot a szavazóurnába kell dobni. Borítékba helyezésük nem kötelező, csak azoknak, akik átjelentkezéssel szavaznak; ők zöld borítékot kapnak, és azt le is kell zárniuk – csak a lezárt borítékban elhelyezett szavazólapjuk érvényes.

Kampánycsend nincs, azonban… 

A korábban ismert kampánycsend már nincs, de a szavazás napján, április 3-án:

  • tilos választási gyűlést tartani;
  • televízióban és rádióban tilos politikai reklámot közzétenni;
  • a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül közterületen tilos bármiféle kampánytevékenységet folytatni.

A korábban kihelyezett kampányeszközöket, például plakátokat nem kell eltávolítani, ennek a választást követő 30 napban kell megtörténnie.

Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás sehol nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető.