Siófoki viharjelzés: az agrártárca válaszolt a NABE levelére

Dr. Nagy István agrárminiszternek írt levelet a Nők a Balatonért Egyesület (NABE),  kérve, hogy mint a siófoki viharjelző állomásért felelős tárca vezetője lépjen fel az obszervatórium mellett tervezett építkezés ellen. A megérkezett válasz szerint az Agrárminisztérium nem rendelkezik feladat- és hatáskörrel az ügyben, ugyanakkor a tárca áldása kell a kiadott építési engedély elleni fellebbezéshez.

 

Június közepén megkapta az építési engedélyt a siófoki obszervatórium közvetlen tőszomszédságában, a vízparton tervezett ötszintes társas lakóház terve. A meteorológusok szerint a mérések pontosságát veszélyeztetné az építkezés, ami ellen eddig hiába emelték fel szavukat meteorológusok, és tiltakoztak balatoni szervezetek, önkormányzatok, vízimentők, atomfizikus, vagy az MTA. Többen állami beavatkozásban (kisajátítás vagy cseretelek biztosítása) látják a megnyugtató megoldást, hiszen a tervezett ház építésjogi szempontból meg tudta szerezni az engedélyeket.

A kiadott építési engedély ellen fellebbezni csak a szomszédos obszervatóriumot működtető Országos Meteorológiai Szolgálatnak (OMSZ) és az állami tulajdonosi jogokat gyakorló nemzeti vagyonkezelőnek volt joga június végéig. Az OMSZ a felettes szerve, vagyis az agrártárca áldásával élhetett ezzel a jogával, ha megtette.

A hirbalaton.hu még várja az OMSZ válaszát, hogy történt-e fellebbezés, mert ha nem, a Molnárbeton Kft. érdekeltségébe tartozó Azúr Szórakoztatóközpont Kft. pár napja rendelkezik végleges építési engedéllyel.

 

A NABE kérése

A NABE programvezetője, Dr. Hajósy Adrienne levelében így fogalmazott: „Elsődlegesen a viharjelzés pontossága sérülne, de veszélybe kerülne az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez alapvető, hosszú idejű adatsorok folytatása is.

Egyesületünk több évtizede védi a Balaton természeti értékeit, és védi az itt élők érdekeit, akiknek a turizmus jelenti megélhetőségük legfőbb forrását. Módszerünk a viták rendezésének békés, tárgyalások, beszélgetések útján történő rendezése.

A jelen ügy előrehaladott voltára tekintettel, kérjük Miniszter urat, hogy mint az obszervatórium főhatósága, emelje föl szavát, hogy az engedélyezési eljárásban méltó szerepet kapjon a turizmus biztonságához nélkülözhetetlen intézmény. Bízunk benne, hogy a jogszabályok biztosítják a közérdek érvényesülését, ha az építők a hatósági eljárásban szembesülnek a turizmus biztonságának szempontjaival.”

 

A minisztérium válasza:

“Tisztelt Programvezető Asszony!

Köszönettel vettem kézhez Dr. Nagy István miniszter úrnak címzett levelét, amelyben a Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeinek megőrzése iránt elkötelezett Egyesületük képviseletében aggodalmát fejezte ki egy a Balaton partjára építeni tervezett társasház hatósági engedélyezési eljárásával kapcsolatban.

Tájékoztatom, hogy a jelzett ügyben az elsőfokú hatóság engedélyének kiadása megtörtént, az ezzel összefüggő hatósági eljárásban bármelyik érintett fél bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet.

A minisztérium ugyanakkor, mint elsősorban jogalkotásért felelős szerv, nem rendelkezik feladat- és hatáskörrel egyedi eljárásokban felmerült jogkérdések eldöntése, illetve az ezekkel kapcsolatos jogi véleményadás terén. Ez az eljáró hatóságok joga és felelőssége, melyektől ezt más szerv nem vonhatja el.
 
A hatósági jogalkalmazás törvényes működésének feltétele, hogy a hatáskör címzettje teljes felelősséggel, minden befolyástól mentesen gyakorolja jogkörét.
 
A jogorvoslat lehetőségét az építésügyi engedélyezési eljárásban hozott döntéssel szemben a hatályos jogszabályok biztosítják, az pedig jelen helyzetben nem lenne szerencsés, ha a döntés esetleges bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban a tárca feltételezésekbe bocsátkozna. Azt gondolom, hogy a hatóságoknak és a bíróságoknak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően tenniük kell a dolgukat, amely során biztosítani tudják, hogy – ahogyan Ön is írja – a közérdek érvényesülni tudjon, illetve semmilyen életre, egészségre és környezetre veszélyes tevékenység ne valósulhasson meg.

Egyesületük 25 éves fennállásához, valamint a Balaton érdekében végzett társadalmi munkájuk eddigi eredményeihez ezúton is gratulálok, és további sikereket kívánok!
 
Üdvözlettel,

Dr. Orbán Hunor
főosztályvezető
Agrárminisztérium
Környezetmegőrzési Főosztály”