Miről kell tájékozódni zöldhulladék égetése előtt?

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni: belterületen, valamint zártkerti ingatlanok területén csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés – hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem a honalpján.

 

Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!

Többször előfordul, hogy bejelentik az égetés végzését az önkormányzati rendeletben meghatározott időponttól eltérően. Ám a tűzvédelmi hatósághoz érkezett bejelentés nem mentesít senkit a település rendeletének és az égetés helyi szabályainak betartása alól.

Ha az önkormányzat engedélyezi a száraz növényi hulladék égetését, az alapvető tűzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani:

  • A tüzet soha sem szabad felügyelet nélkül hagyni.
  • Kizárólag kiszáradt növényi hulladékot lehet égetni úgy, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen.
  • Csak akkora tüzet gyújtson, amekkorát a felügyelete alatt tud tartani.
  • A tűz közelében ne legyen más éghető anyag és épület, például farakás, kerti bútor, tároló.
  • Készítsen a közelbe megfelelő mennyiségű oltóanyagot (vödörben vizet, homokot, esetleg tűzoltó készüléket), valamint a tűz irányításához szükséges kéziszerszámot, például gereblyét, lapátot, vasvillát.
  • Feltámadó szél esetén azonnal oltsa el a tüzet.

 

Mi a helyzet külterületen?

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.