Megújult a tihanyi Apátsági lépcső és a korábbi Csokonai liget (Magyar Nemzet)

Aki az elmúlt években ellátogatott Tihanyba, jellemzően vagy a lenyűgöző panorámát kínáló Pisky sétányon, vagy a község központjából induló lépcsősoron érte el a település hírességét, a bencés apátságot. A sétány 2013-ban kapott új arculatot, idén nyáron azonban az apátsághoz vezető lépcső is megújult, sőt a Csokonai liget helyén kialakított Pünkösdi liget is elkészült.

A Mádl Ferenc térrel szemközt induló Apátsági lépcsőt nyomban szembeötlik az első változás, a feljárat alsó vége kiegészült egy, a feljáróra merőleges lezáró elemmel – írja a Magyar Nemzet.

Erre közlekedésbiztonsági okokból volt szükség. A Kossuth Lajos utca Tihany egyik legforgalmasabbja, óriási az átmenő autóforgalom, a lépcső felé tartók, illetve az onnan leérkezők tömegesen kelnek át rajta, életveszélyes szituációk is előadódtak. Ezzel a lezáró elemmel azonban lassításra késztetjük a lefelé igyekvőket, és fizikailag is elválasztjuk egymástól a lépcsőt és az utcát

– ad magyarázatot Herczeg Ágnes tájépítész, a szóban forgó helyszínek új arculatát az önkormányzattal és a bencésekkel együtt megálmodó budapesti Pagony Táj- és Kertépítész Iroda vezető tervezője.

A lépcső aljától bal kézre – egy díszkút felett – jókora kőlap vonja magára a tekintetet, melyen Garay János Rege a tihanyi visszhangról című költeménye olvasható, a maga teljes – nyolcvannyolc soros – terjedelmében.

A koncepció kidolgozóival együtt arra gondoltunk, hogy teret adunk a félszigetet megörökítő alkotásoknak. Ezzel megalapozzuk az irodalmi hangulatot, mely odafent, a Pünkösdi ligetben teljesedik ki

– mondja Herczeg Ágnes.

A felfelé igyekvők csaknem azonnal felfigyelhetnek rá, hogy egyik-másik grádics oldalára évszámok vannak vésve, a hozzájuk tartozó események rövid megnevezésével együtt. Az első dátum 1055, az I. András által kiadott királyi alapítólevél aláírásának éve, az utolsó 2012, amikor is a tihanyi apátság önállóvá vált, azaz függetlenedett a pannonhalmi főapátságtól.

Szerettük volna csaknem ezeréves történelmünket minél több helyen bemutatni, az idővonal a mi ötletünk volt

– mondja Mihályi Jeromos perjel, a helyi bencés közösség vezetője.

A lépcsőt megmászva bal kéz felé feltűnik a Pünkösdi liget.

Az apátságot 1950-ben államosította az akkori hatalom, és Csokonai ligetként kezdték emlegetni a területet, amelyen addig az épületegyüttes kertje terült el. Ez az elnevezés meglehetősen önkényes volt, hiszen Csokonai Vitéz Mihálynak – azontúl, hogy írt egy, a tihanyi ekhóhoz címzett verset, amely amúgy nem Tihanyról szól – vajmi kevés köze volt a településhez. Ezért úgy gondoltuk, hogy a liget külsejének átalakításával – mellyel párhuzamosan új funkciót is kapott, hiszen lingvisztikai tanösvény költözött bele – a nevét is megváltoztatjuk, Pünkösdi ligetre. A koncepciót elődöm, a magyar–orosz tanári végzettségű Korzenszky Richárd atya dolgozta ki

– mondja Jeromos atya.

A liget bejáratát két egymás mellé állított kőtábla jelzi, rajtuk az elgondolás lényegére rávilágító újszövetségi idézetekkel és egyéb feliratokkal. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának, egyben a nyelvek csodájának ünnepe, amikor valamennyi jelen lévő a maga anyanyelvén értesült Isten tetteiről. Vagyis: a szónak közösségteremtő ereje van. Ezért szerettük volna, hogy a ligetet bejárók felfedezhessék a saját nyelvük szépségeit, továbbá képet kaphassanak arról, hogy a szomszédos országokban élő alkotók hogyan gondolkodnak a maguk anyanyelvéről – tájékozta a perjel.

Az örökzöld tiszafák közé állított táblaköveken így magyar alkotóktól származó, valamint a világirodalom jeles személyiségei által más nyelveken papírra vetett gondolatok, idézetek olvashatók. Például: „Nekünk egyetlen hazánk van, ez a magyar nyelv” (Kányádi Sándor). Vagy: „Ha a gondolkodás elrontja a nyelvet, a nyelv megronthatja a gondolkodást” (George Orwell). A kőtáblákat elválasztó örökzöld növények ugyanakkor labirintussá formálják a díszkertet, így a látogató nemcsak fizikai távolságot járhat be, hanem ezzel egyidejűleg szellemit is.

Valamennyi labirintus alapvetően szakrális tér. Aki a közepére ér, az teljesítette a felső – vagyis isteni – világhoz való kapcsolódás feltételeit – mondja Herczeg Ágnes.

A Pünkösdi liget szívében ezért egy ültetett fa – az életfa – szomszédságában két felirat nélküli, geometrikus tömb várja az érkezőt: egy tökéletes gömb, valamint egy csonka kocka. Eredetijeik Albrecht Dürer Melankólia című, 1514-ben készült metszetén láthatók. A kutatók többféleképpen értelmezik az alkotás szimbolikáját, mi úgy véljük, hogy a mester az ember és az univerzum egységét akarta ábrázolni e két alakzattal – említi a vezető tervező.

Az újonnan kialakított Pünkösdi liget nemcsak meditációk terepe, rendhagyó irodalomórák helyszíne lehet, de olyan „egyszerű”, hétköznapi programoké is, mint a gyermekeinkkel vagy unokáinkkal tett séta. A lépcső és a liget, valamint a korábban megújult – és a XVI. századi várkapitányról, Pisky Istvánról elnevezett – sétány tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Mindez csak úgy lehetséges, hogy mindhárom egy valamennyi tájépítészeti elemre kiterjedő, egységes koncepció része.

Az épített örökségnek bele kell simulnia a természeti környezetbe. Elemeit tehát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy aki bármely pontján leül, rácsodálkozhasson a táj szépségére, és teljesebb, bensőségesebb élménnyel távozhasson – mondja az elgondolás lényegéről Jeromos atya.

A jelenet, melyet távozóban, a sétány apátság felőli végén csípünk el, sajátos módon igazolja a főpap szavait. Egy kisebb csoport egyik – a helyi sajátosságokkal tisztában nem lévő – tagja megjegyzi, hogy szívesen meghallgatná a tihanyi ekhót. Társai sajnálkozva felvilágosítják, hogy a környék beépítése miatt immár nem hallható. (A sétány felújítása óta egyébként ismét hallható a Vissz­hang-dombról, csak csend kell hozzá.)

A mintegy 246 millió forintból megvalósított lépcső névadó ünnepségét jövő tavaszra tervezzük. A képviselő-testület döntése alapján IV. Károlyról, az utolsó magyar királyról nevezzük el

– mondja Tósoki Imre, Tihany polgármestere, hozzátéve: – A Pünkösdi liget hivatalos átadása szintén jövő tavasszal várható, a lépcső névadó ünnepségével egy időben. A liget felújítására mintegy négyszázmillió forint támogatási pénzt költöttünk.

A most megvalósított fejlesztés a 2010-ben elindított Tihanyi Legenda program eleme. E beruházásoknak is köszönhetően egyre nagyobb az esélye, hogy Tihany a világörökségi várományos helyszín státuszból eggyel előrébb lépjen.