Intézkedési tervet fogadtak el a turisztikai szezonra való felkészülésről Keszthelyen (tvkeszthely.hu)

A Helyi Építési Szabályzat mellett az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendeletet is tárgyalták az idei első soros képviselő-testületi ülésen, Keszthelyen. Napirenden volt a 2020-as turisztikai szezonra való felkészülés, ifjúsági kerekasztal létrehozása és a fogászati ügyelet biztosítása is.

Összesen 18 napirend várt megtárgyalásra az év első soros ülésén. A napirend előtti felszólalások után a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet tárgyalták. Módosították az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendeletet és a városi elismerő címek, kitüntetések és díjak adományozásról szóló rendeletet. Tájékoztató került a testület elé az önkormányzat 2019. év IV. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről. Intézkedési tervet fogadtak el a képviselők a 2020-as turisztikai szezonra való felkészülésről, majd a polgármester idei szabadságolási ütemtervét hagyták jóvá.Emléktábla állítása iránti kérelem érkezett a képviselőkhöz. Az ADD meg a lehetőséget! Alapítvány a Kossuth utca 1. szám alatt kíván emléktáblát elhelyezni. Az ifjúsági park hasznosítása is napirendre került. Egy vállalkozó ki kívánja bérelni a létesítményt, ahol horgászboltot kíván üzemeltetni. Kérelemmel fordult a testülethez a keszthelyi Szakképzési Alapítvány, illetve tárgyaltak a Települési Értéktár Bizottság személyi összetételéről és módosították a Goldmark Károly Művelődési Központ alapító okiratát. Döntöttek a városvezetők, hogy változatlan feltételek mellett kötnek közvetlen feladat-ellátási szerződést egy helyi vállalkozással a fogászati ügyelet ellátásának biztosítására. A jegyző építésügyi igazgatási feladatait márciustól a kormányhivatalok látják el. Az e miatt szükséges feladatok átadásával kapcsolatos intézkedésekről is döntött a grémium.  Sürgősségi napirendként az Összefogás Keszthelyért Egyesület kérelmét fogadta el a testület, zárt ülésen egyedi lakásügyekről tárgyaltak.

A Keszthelyi TV híradása itt megtekinthető.