Húsz éves a Pannon Egyetem informatikai kara (vehir.hu)

A magyar felsőoktatásban sok minden változott húsz év alatt, de a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának fejlődése változatlan – ez volt a fő üzenete a kar húszéves jubileumi ünnepségének, amit kedden tartottak az egyetemen.


Az önálló informatikai egyetemi képzés gondolata már jóval korábban felmerült a veszprémi felsőoktatási intézményben. A nyolcvanas évek végén még a Mérnöki Karon belül már volt az automatizálásra épülő szak, ez fejlődött addig, hogy 2003-ban önálló egyetemi karként létrejött a Műszaki Informatikai Kar, röviden csak MIK – írja a vehir.hu.

A Pannon Egyetemen az idevezető utat elevenítették fel kedden egykori hallgatók és oktatók részvételével.

Az ünnepség elején dr. Gelencsér András, jelenlegi rektor köszöntötte az egybegyűlteket. Ő felhívta a figyelmet arra, hogy húsz év éppen egy generációnyi idő, ami már elegendő ahhoz, hogy az ember visszatekintsen és számot vessen eredményeiről. Erre egyébként a Pannon Egyetem informatikai kara méltán lehet büszke, emelte ki a rekor, hiszen abban, hogy az egyetemnek szinte bérelt helye van oktatósági kiválóságban az országos statisztikákban a MIK-nek is hatalmas szerepe van. Dr. Gelencsér András megköszönte azoknak az elődöknek a munkáját, akik azért fáradoztak, hogy létrejöhessen az informatikai képzés, valamint a jelenlegi kollégáinak is, hogy tovább öregbítik az intézmény hírnevét.

A rektor után Csillag Zsolt a Pannon Egyetem kancellárja mondott köszöntőt. Ő azzal kezdte gondolatait, hogy egykor ő maga is a kar hallgatója volt, valamint akkori HÖK-elnökként ott volt, amikor megalapították a MIK-et. Felidézte, hogy a kétezres évek elején még jóval nehezebb és összetettebb kihívás volt egy önálló kart alapítani, ahhoz nem volt elég az elhatározás, számos tényezőnek kellett megfelelni, többek közt miniszteri jóváhagyás és a kormány támogatása is kellett hozzá.

A kancellár kitért személyesen is azokra az egykori egyetemi vezetőkre, akik a legtöbbet tettek a MIK létrehozásáért és sikereiért. dr. Friedler Ferenc, a kar első dékánja, későbbi rektor, aki a minőségi és gyakorlati képzésre helyezte a hangsúlyt már a kezdetekben is, valamint dr. Gaál Zoltán, az egyetem akkori rektora, aki felismerte, hogy cak úgy lehet jövője az intézménynek, ha követi a kor trendjeit és megfelelő választ ad rá egy ilyen képzési rendszer elindításával.

Az ünnepség kulturális részében a fellépett Hatás Andrea, Vincze Eszter, Pölczmann Szofi, Takáts Bogi énekkel, valamint Hartmann Domonkos, csellóművész.

Folytatva az egyetemi elöljárók sorát, a megjelenteket dr. Süle Zoltán, a MIK jelenlegi rektora is köszöntötte. Ő kiemelte azt a hármas egységet, amiben szervezik a kar munkáját. Ezek alapján az oktatás, a kutatás és a fejlesztés területére egyaránt kiemelt figyelmet fordítanak, ebben pedig szoros az együttműködés a piaci partnereikkel is. Olyan gazdasági társaságokkal, akik a MIK-kel való közös munkában látják a saját sikerüket is.

Ez, mármint az egyetem és a piaci szereplők közti együttműködés erősítése egybevág azokkal a gazdasági irányvonalakkal, amelyeket már többször hangsúlyozott a dékán mellett Csillag Zsolt, kancellár is, de elhangzott Porga Gyula polgármestertől és Navracsics Tibor, területfejlesztési minisztertől is, mint a régió egyik kitörési pontja.

Az ünnepségen a MIK történetén kronológiailag dr. Gerzson Miklós, a kar docense ment végig előadásában. Tőle tudhatta meg a közönség, hogy a legelső számítógép a hatvanas években került az egyetemre, ugyanakkor az informatika nem egyenlő a számítógépekkel, annál sokkal többet jelent.

Ő is felidézte azt, amikor a 80-as években elindult az első szak, ami ezzel a területtel foglalkozott, akkor még főleg a vegyiparhoz kapcsolódóan, majd intézetté, 2003-ban pedig karrá fejlődött. Dr. Gerzson Miklós előadásában megemlékezett azokról a kollégáiról is, akik már nincsenek az élők sorában, de a MIK-ért végzett munkájuk még ma is meghatározó.

Végezetül Dr. Hangos Katalin, a kar professzora tartott tudományos előadást az informatika és az informatikai képzés múltjáról és jelenéről.