Fokozott építőipari ellenőrzések Veszprém megyében – nagyon magas a feketemunka aránya

Veszprém megyében 25 foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi ellenőrzést hajtottak végre, ebből 25 esetben állapítottak meg szabálytalanságot és összesen 1 780 000 forint összegű bírságot szabtak ki. Az építőipari ágazatban a foglalkoztatók minden esetben jogsértő magatartást tanúsítottak a munkavállalók foglalkoztatása során. Megállapítható, hogy a feketefoglalkoztatás aránya nagyon magas ebben a szektorban – áll a Veszprém Megyei Kormányhivatal közleményében.

 

Jellemző, hogy a munkaidő-nyilvántartásokat nem tartják a munkavégzés helyszínén, annak ellenőrzésére az eljáró kormánytisztviselőnek azonnal nincs lehetősége, így a napi munkaidő túllépése, illetve a napi pihenőidő be nem tartása esetén nincs módja az érintett foglalkoztatottat eltiltani a munkavégzéstől.

A megyében 2021. július 7. és augusztus 2. közötti időszakban 16 építőipari vállalkozás fogyasztóvédelmi ellenőrzésére került sor, melynek során mindenhol tapasztalható volt valamilyen jogsértés. A vizsgált egységekben a leggyakrabban ár feltüntetési hiányosságok, illetve a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezése fordult elő.

Az építőipari ágazatban végzett ellenőrzések során a szakemberek feltárták a megyében leggyakrabban előforduló szabálytalanságokat és hiányosságokat. Céljuk, hogy védjék a lakosságot a tisztességtelen piaci magatartásokkal szemben és visszaszorítsák a szabálytalanságokat.

Átfogó, az ország egész területére kiterjedő, összehangolt ellenőrzést végeztek nyáron az illetékes hatóságok az építőipai tevékenységet végzők körében. Az országosan több mint 2 ezer vizsgálatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakterületi hatóságai mellett az adóhatóság és a rendészeti szervek is részt vettek. A komplex ellenőrzések célja a jogkövető gazdasági működés és foglalkoztatás erősítése, a tisztességes, jogkövető cégek versenyhátrányának csökkentése, a szabályok megszegésével (feketefoglalkoztatás, munkavédelmi szabálytalanságok) jogosulatlan előnyt szerző vállalkozások felderítése, illetve az ágazatban dolgozók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése volt. A vizsgálatok a foglalkoztatás-felügyelet, a munkavédelmi és munkaügy, az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a műszaki biztonsági, valamint a környezetvédelem, természetvédelem és hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki.

A legtöbb problémát a foglalkoztatás, a munkavédelem és az építésfelügyelet terén tapasztalták a szakemberek. Továbbra is jellemző a bejelentés nélkül foglalkoztatás, illetve a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya. Kiderült, hogy az építési kedv növekedésével nem járt együtt a munkavédelmi szabályok betartása, mert évről évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiányosságokat tárják fel. Szintén gyakori tapasztalat volt nemcsak a védőeszközök biztosításának illetve használatának elmulasztása (védősisak, védőcipő, légzés- és hallás védelem), hanem a megfelelő munkaeszközök hiánya is. Ugyancsak visszatérő problémát jelentett a nem biztonságos munkakörnyezet (rossz világítás, mechanikai védelem hiánya pl. elektromos kábeleknél, nem megfelelő műszaki állapotú állványzat, nem megtámasztott munkagödör, porvédelem hiánya stb.) – áll a Veszprém Megyei Kormányhivatal beszámolójában.