Elkészült Balatonfüred helyi építési szabályzata

Elkészült és hamarosan életbe lép a város új helyi építési szabályzata, amely tulajdonképpen meghatározza, milyen irányba fejlődjön Balatonfüred. Elsődleges cél a város zöldfelületeinek növelése, a lakosság életminőségének javítása, a jó minőségű épített környezet kialakításának elősegítése volt. Szigorodtak a feltételek, az épületmagasságot és a beépíthetőségi százalékot csökkentették, ezzel párhuzamosan nagyobb zöldterületek kialakítását preferálja az új szabályzat.

Az országos területrendezési törvényhez, ezen belül is a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet előírásaihoz kellett igazítani a helyi szabályozást, melynek egyszerre kell megfelelnie az állami jogszabályoknak, az egyedi lakossági igényeknek, és tartalmaznia kell az önkormányzati szándékot is – írják a város honlapján.

Az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre szánt területeken meg kellett határozni a kialakítható legkisebb telekméretet, a beépítési módot, a megengedett legnagyobb beépítettséget, az épületek magasságát valamint a kötelező zöldfelület mértékét. Tulajdonképpen építési munkát végezni a városban csak a helyi építési szabályzat valamint a szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet.

A fő szempont az volt, hogy a szabályozás egy élhető település ideáját segítse elő. A felülvizsgálat során csökkentették a városban építhető épületek magasságát, korlátozták a telkek beépíthetőségét is, ugyanakkor növelték a kötelezően kialakítandó zöldterületek nagyságát.

A HÉSZ közel három évig készült a hatóságokkal egyeztetve illetve a lakossági igények és kérések figyelembevételével. 109 egyedi ügyet vizsgáltak meg és bíráltak el, az önkormányzat minden esetben igyekezett a jogszabályok keretein belül pozitívan hozzáállni a kérelmekhez, azonban voltak olyan partnerségi egyeztetések, ahol a kérelmek nem valósulhattak meg.
Összesen harminc hatóságot és önkormányzatot kerestek meg véleményezésre, számos egyeztető tárgyalást folytattak le. A hosszas munka eredményeként a képviselő testület a legutóbbi ülésén megszavazta az új szabályozást.

A munka itt nem áll meg, folytatódik az új igények, fejlesztési elképzelések vizsgálata, hiszen egy dinamikusan fejlődő városnak dinamikusan fejlődő Helyi Építési Szabályzatra van szüksége.