Elfogadták Tapolca költségvetésének módosítását (tapolcaimedia.hu)

15 napirendi pontot tárgyaltak és fogadtak el a bizottságok és az önkormányzati testület tagjai teljes egyetértésben Tapolcán, nyilvános testületi ülésen.

Dobó Zoltán az előterjesztések megvitatása előtt kihirdette a november elsejétől érvényes országos és helyi járványügyi intézkedéseket – olvasható a tapolcaimedia.hu oldalon megjelent összefoglalóban.

A bejelentést követően egyhangú döntéssel elfogadták a polgármester és az alpolgármester beszámolóit, illetve a város költségvetésének legfrissebb módosítását. A módosítás számos elemet tartalmazott a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ezek közül a legnagyobb tétel a helyi csapadékvíz elvezető rendszer 400 millió forintos támogatásának beérkezése és a szóban forgó, két év alatt megvalósítandó projekttel kapcsolatos előzetes költségek elkülönítése volt. Elfogadták a képviselők, hogy különböző nagyságrendű támogatásban részesül a CselleHáz Kft.(napelemes lámpák és közösségi terek megújítása okán), a helyi fogorvosi praxisok (a NEAK bevételek arányában), az önkormányzati tűzoltóság, illetve többek között a TIAC VSE is, ez utóbbi esetében az egyesület TAO pályázataihozhoz biztosít önrészt a város. A változásokkal a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszege 3 milliárd 989 millió 149 ezer forintra módosult- fogadták el egyhangúlag a képviselők.

Döntés született a város tulajdonát képező 82 m2 alapterületű Tapolca-Diszel, István utcában található volt tűzoltó szertár eladásról is.

A képviselők egyetértettek abban is, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett felhívásra a Wass Albert Könyvtár és Múzeum pályázatot nyújtson be, bruttó 30.000.000 Ft beruházási összegben, amelyhez a 2022-es év terhére önrészt biztosítottak. A tervek szerint új kiállító teret alakítanának ki a W.A Könyvtár és Múzeum Templom-dombi épületében, amely kihasználva a Tapolcai Városi Múzeum iskolatörténeti és helytörténeti tárgyi és dokumentációs anyagát, egy új állandó kiállításban mutatja majd be a tapolcai iskolatörténet főbb helyszíneit és szereplőit, valamint azokat a személyeket, akik helyi iskolákból indulva tehetségük, szorgalmuk és tanáraik segítsége révén az élet különböző területein magasra jutottak.  A beruházás tervezett összköltsége mintegy 50 millió forint.

Támogatást kapott az önkormányzati képviselőktől a városi tulajdonban működő CselleHáz Kft. bérrendezési szándéka is. A cég 29 fős fizikai állománya béremelésére és azok járulékaira 2 millió 275 ezer 149 forintot igényelt. Döntés született a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút projekt közbeszerzési eljárás lebonyolításának átadásáról, valamint a pályázati támogatások átcsoportosításáról is a konzorciumot vezető Szigliget részére.

A képviselők egyetértettek abban, hogy Tapolca 3. számú körzet fogorvosi alapellátási feladatait dr. Bernáth Tibor Csaba fogszakorvos lássa el. A doktor előreláthatóan 2022. tavaszától tudja vállalni a Tapolca 3. számú körzet fogorvosi feladatainak ellátását.

Az EFOP-1.5.2- 16-2017-00012 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekthez kapcsolódóan, a „Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztése- Tapolca, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje, Tapolca, Négy Évszak udvar homlokzati fal vakolása” elnevezésű építési beruházás megvalósításához lefolytatandó közbeszerzési eljárásra is egyhangú igent mondott a testület. Az ajánlattételi eljárás megindítására felhatalmazást kapott a polgármester, öt cég adhatja be ajánlatát a közeljövőben. Igény érkezett a “Tapolca” név használatára a Trappolók Sport Egyesület részéről. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a kiváló eredményeket felmutató, Tapolca hírnevét erősítő helyi sportegyesület a jövőben Tapolcai Trappolók Sport Egyesület néven működjön tovább.