Egyetértésben Tihany érdekében (MTI-ÖS)

Tósoki Imre, Tihany polgármestere és a Révbe Érünk Egyesület vezetője, az augusztus 21-i találkozójukon megállapodtak abban, hogy a Kenderföldeken tervezett magánberuházások körül kialakult helyzet rendezésében tevékenyen közreműködnek, és közösen próbálnak eredményre jutni – tudatták közös közleményükben. 

Egyetértettek abban is, hogy a település jövőjében -demográfiai, településképi és környezetvédelmi szempontból – fontos szerepet játszik a helyszín, és annak környezetének megfontolt és tudatos fejlesztése, figyelemmel Tihany jól meghatározható érdekeire. Fontos, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek elfogadhatóak Tihany lakó- és nyaraló közösségének is. Ennek harmóniában kell tudni működni azzal, hogy Tihany élhető környezete hosszú távon fennmaradjon.

A megbeszélésen a Révbe Érünk Egyesület az ügyet érintően tájékoztatta céljairól Tihany polgármesterét. Tósoki Imre a megoldás érdekében közvetítői szerepet vállalt a magánberuházók és az egyesület által képviselt helyi emberek között.

„Mivel a magánberuházások engedélyezésében az önkormányzatnak csak településképi szempontból van hatásköre; az építési engedélyt a megyei kormányhivatal adja ki, ezért ajánlottam fel közbenjárásomat az ügyben.”

– fogalmazott a polgármester.