Egy éven belül harmadszorra kell polgármesterválasztást tartani Balatonszepezden

Vasárnap ismét választásokat tartanak Balatonszepezden. Az északi parti településen 2019. októberében jelölt hiányában nem tudtak településvezetőt választani a helyiek, majd a megismételt voksoláson hirtelen több, mint egy tucat aspiráns jelentkezett a polgármesteri székért. Miután az idei esztendőben a képviselőtestület feloszlatta önmagát – új választást kellett kiírni. Most a jelenlegi polgármester mellett még hárman pályáznak a településvezetői címért. A kialakult helyzetről valamint az eddig elért eredményekről dr. Bocskov Petrov Jordánt kérdeztük.

(Fotó: balatonszepezd.hu)

HirBalaton: Tavaly decemberi megválasztásakor talán az első interjúk egyike a hirbalaton.hu portálon jelent meg. Most viszont ismét választások lesznek vasárnap Balatonszepezden. Mi történt egy év alatt?

dr. Bocskov Petrov Jordán: Megválasztásom után sok erőnket elvette a koronavírussal való küzdelem. Ez meggátolt minket abban, hogy szokásos programjainkat megvalósítsuk. Kifejezetten a lakosság biztonságával és ellátásával foglalkoztunk. A COVID-helyzet javulását követően a hagyományos programjaink jó részét meg tudtuk valósítani. Ugyanakkor a fejlesztések vonatkozásában nem tudtuk megtalálni azt a harmóniát a képviselő.testülettel, ami szükségeltetik az előre lépéshez. Az események odáig fajultak, hogy a testület június végén felállt. Azóta a település működéséhez legszükségesebb feladatokat tudjuk csupán ellátni.

HB: Nagyon komoly vállalást tett tavaly megválasztásakor, illetve a kampányban. Szerződést kötött a szepezdiekkel. Miként áll ezekkel a pontokkal?

DBPJ: Ez a szerződés ez nem egy évre, főleg nem egy koronavírus sújtotta esztendőre, hanem egy egész ciklusra szól. Néhány pontot azért sikerült megvalósítani. Az előző kampányom során megalkottuk a Szepezdi Fejlesztési Térképet. Ennek pontjai szerint próbáltunk végig menni. Ezek életminőség javító lépések. A már említett hagyományos rendezvényeink megszervezése mellett elindítottunk egy új kulturális sorozatot. A Szeretem Szepezd sorozat már tíz estet megélt és számtalan a településhez kötődő Jászai-, Kossuth-, Oscar-díjas művészt láthattunk vendégül. Elindítottunk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel egy közös projektet, amely a hallgatók számára egy féléves kurzust jelent községünkben. A hallgatók bizonyos fejlesztéseken dolgoznak majd, megadtuk azokat a pontokat, amelyek esetében kíváncsiak vagyunk terveikre. Amint ezek elkészülnek, a község vezetése természetesen a lakossággal való egyeztetés után dönt, hogy ezekből a tervekből melyeket valósíttat majd meg.  Előzetesen a hetekben online és papíralapú formában is kikértem a lakosság véleményét: szép számmal érkeztek már visszajelzések. A MÁV-val megállapodtunk, hogy bérbe vesszük az állomás épületét, itt terveink szerint közösségi teret alakítunk ki kulturális, turisztikai, sport céllal.

HB: Az elmúlt egy év tapasztalata alapján, hogy látja, min kellene változtatnia, vagy merre kellene továbbmennie a településnek?

DBPJ:  Ahogyan korábban is mondtam és folyamatosan hangoztatom: nagyon fontos a község nyugalmának megőrzése. Semmi olyan fejlesztést nem támogatnék, amely ezt a nyugalmat megbontaná. Ugyanakkor elengedhetetlenül szükségesnek tartom a parti rész rekonstrukcióját. Értve ez alatt a strand, sétány, kerékpárút kialakítását. Az előző évben a Viriuszi Strand felújítására nyertünk pályázatot, amit sikerült még ötmillió forinttal megtoldani. Most két pályázatot adtunk be a Szepezdfürdői és Központi Strandra is.

(Fotó: hirbalaton.hu)

Ami az előrelépést illeti én alapvetően kulturális irányba mozdulnék. Meghirdettem a Mindszenty-emlékévet – tekintettel arra, hogy 85 éve újították fel Mindszenty József felügyelete alatt a helyi templomot, valamint 75 éve avatták püspökké. Itt nagyszabású programra gondolunk, megkerestem püspököket, bíborost, hogy misét celebráljon – ilyen tudomásom szerint Szepezden nem volt. Közben  Csizmazia Sándor római katolikus plébánossal pályázatot nyújtunk be a templom felújítására – reméljük sikerrel pályázunk majd.

HB: Balatonszepezd, talán nyíltan kimondható, hogy „öregedő” teleülés. Van-e koncepció az idősek gondozására, valamint a fiatalok itt tartására?

DBPJ: A fiatalok itt tartása nehéz kérdés. Ehhez munkahelyeket kell teremteni. Nagy beruházásokba nem tudunk kezdeni, ami munkahelyeket teremtene, mert ez ellentétes lenne a nyugalom megőrzésének koncepciójával. Viszont a már elindított kulturális programokon keresztül mindenképpen el lehetne érni őket. Komoly tervem, hogy kerékpárúttal, túraútvonalakkal feltárjunk háttér-településeket, melyek vérkeringésébe bekapcsolódva a fiatalokat is megfognánk. Az itteni szolgáltatások kibővítésével pedig néhány új munkahelyet lehetne teremteni. Örvendetes, hogy tavaly és idén is volt balatonszepezdi újszülött. A családokat pénzügyi támogatásokban részesítjük, így próbálunk küzdeni az „elöregedés ellen”.

Az idősek megsegítésével kapcsolatos tervem, hogy a falugondnoki és a falugazdász szolgálatot különválasztanám. A cél, hogy a falugondok az idősekkel tudjon foglalkozni és a szociális gondoskodás magasabb szintre jusson. Úgy gondolom elégtelen csupán az orvoshoz eljuttatás, bevásárlás, gyógyszerbeszerzés segítése, ennél komolyabb jelenlét szükséges.

Szándékom, hogy alanyi jogon a legrászorultabbak és legidősebbek is pénzügyi támogatásban részesüljenek.

HB: A nyár elején bizonyos feladatok átkerültek Balatonszepezdről a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalba, sokak szerint ezzel megszűnt helyi kirendeltség és veszélyben a település függetlensége. Miként lehet a közös hivatallal, valamint a jegyzőséggel való kapcsolatot rendezni vagy új alapokra helyezni?

DBPJ: Ezt a viszonyt rendezni kell. Egyrészt szakmai kérdés, mellyel alapvetően a jegyző foglalkozik és az ő kompetenciája. Én természetesen nem értek egyet azzal, hogy gyakorlatilag a szepezdi kirendeltséget kiürítették. Sajnálatomra a képviselőtársaim máshogy gondolták és megszavazták az erről szóló javaslatot. Mindenképpen szükségesnek látom, hogy a balatonszepezdi hivatalban gyakorlati munkavégzés történjen: legalább egy igazgatási ügyintéző és pénzügyi ügyintéző jelenlétét tartanám indokoltnak. Emellett vissza kellene állítani az ügyfélfogadás korábbi rendjét.

Részemről erre mindenképpen megvan az igény – úgy gondolom, hogy tudom úgy rendezni a közös hivatallal a kapcsolatunkat, hogy meg fogom találni erre a nyitottságot.