Díszpolgári és egyéb rangos elismeréseket adtak át Zala Vármegye ünnepi közgyűlésén

Zala Vármegye Közgyűlése 2023. október 9-én (hétfőn) tartotta ünnepi ülését. A vendégek köszöntését követően Dr. Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. A rendezvény folytatásában az Ungaresca hangzott el a Kecskés Együttes előadásában, majd a Zala Vármegye Díszpolgára kitüntető cím került átadásra – közölte a Zala Vármegyei Közgyűlés. 

Az idei évben a címet Zádori Mária énekművész, Liszt Ferenc – és Kossuth-díjas kiváló művész, a Nemzet Művésze kapta kimagasló színvonalú énekművészi munkásságának elismeréseként. Zádori Mária Nagykanizsán született, munkásságához az alapokat a helyi zeneiskolában kapta. Tizenhat évesen nyert a Ki mit tud? kulturális ifjúsági tehetségkutató műsorában, amellyel eldőlt, hogy életútja a zenei pálya, az énekművészet felé vezet. Korai éveiről így nyilatkozott: „Földöntúli örömmel tölt el, hogy egy zalai kisváros zeneiskolájából, egyszerű, komolyzenét nem igazán ismerő családból elindulva milyen magasra repített a gondviselés.” Tagja volt a Magyar Rádió és Televízió énekkarának, ahol a gregorián énekléstől az operán, operetten át a kortárs szerzőkig minden zenei műfajban otthonosan mozgott. Itt megtapasztalhatta az élő adás varázsát, a kollégák és a közönség megbecsülését. Ezt követően lett a Nemzeti Filharmónia szólistája, majd a „régi zene” felé fordult, több ezer koncertet adva hazánkban és külföldön reneszánsz és kora barokk művekből. 1981-től mintegy húsz évig muzsikált együtt a Capella Savaria együttessel. 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Magas színvonalú énekművészi munkásságát számos díjjal ismerték el, Kiváló Művész, Hungaroton-díj, Kossuth-díj és a Nemzet Művésze elismerés, amelynek átvételekor úgy fogalmazott: „Még gondolat formájában sem merült fel bennem, hogy a nagyobb karrier reményében máshol keressek boldogulást: nem véletlenül születtem pont ide.”

A kitüntető cím átadását a díjak átvétele követte.

A Közgyűlés Zala Vármegye Egészségügyéért díját – lelkiismeretes és emberséges gyógyító tevékenysége elismeréseként – Papp Judit a Zala Megyei Szent Rafael Kórház minőségirányítási ápolási igazgatóhelyettese kapta. Papp Judit a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban 1995-ben kezdte egészségügyi pályáját, 2013-tól a Központi fizioterápiás osztály vezetője, 2016-tól minőségirányítási ápolási igazgatóhelyettes. Munkavégzését az eltelt három évtizedben a lelkiismeretesség, pontosság jellemezte, emberséges és segítőkész gyógyító tevékenysége a páciensek irányába folyamatosan megnyilvánul. Kollégáival szakmai munkakapcsolata kifogástalan, elismerik és tisztelik.

A Közgyűlés Zaka Vármegye Közigazgatásáért díjat adományozott – több évtizedes kimagasló szakmai munkája, lelkiismeretes és segítőkész munkavégzése elismeréséül – Szabóné Mileji Ágota igazgató asszonynak, a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatósága vezetőjének: Szabóné Mileji Ágota tanulmányait Zalaegerszegen végezte, a Pénzügyi és Számviteli főiskolán szerzett diplomát. Szakmai pályafutását a Magyar Nemzeti Bank Zala Megyei Igazgatóságán kezdte, 1997-től dolgozik a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóságán, 2011-től igazgatóként. Magas színvonalú munkavégzése mellett az emberséges és segítőkész együttműködés jellemezte. Lelkiismeretes közszolgálati munkáját a Magyar Államkincstár elnöke több alkalommal dicséretben részesítette.

Zala Vármegye Szociális Gondoskodásáért díjban részesült – a szociális ellátás területén hosszú időn át kifejtett kimagasló és példaértékű munkássága elismeréseként – Vlasicsné Hermán Gabriella, a letenyei Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona intézményvezetője. Vlasicsné Hermán Gabriella négy évtizedes egészségügyi és szociális pályafutását a Nagykanizsai kórházban kezdte. 2002 óta dolgozik a Letenyei Idősek Ápoló – Gondozó Otthonában, tudását a szakterületnek megfelelően fejlesztette: szociálpedagógus, szociális munkás és szociális mester diplomát szerzett. Munkáját az ellátottakkal szembeni empátia, az ellátottak és a dolgozók érdekeinek védelme, magas szintű szakmai képzettség, kitűnő szervezőkészség jellemzi.

A Közgyűlés Zalai Pedagógus díjat adományozott – kiemelkedő térségi pedagógiai, intézményvezetői munkájáért –  Jagicza Attilánénak, a Zalacsányi Csány László Óvoda vezetőjének. Jagicza Attiláné Kehidakustányban született, az óvónőképző elvégzése után munkásságát Hévízen és Kehidakustányban kezdte. 2006-tól dolgozik Zalacsányban, ahol sikerült egy otthonos, szeretetteljes légkörű óvodát kialakítania. Intézményvezetői feladatai mellett, továbbra is óvónőként dolgozik. Fejlesztőpedagógusi diplomát is szerzett az óvodapedagógusi végzettségét kiegészítve. Közösségi tevékenységeként a zalacsányi és a kehidakustányi plébániákon kántori feladatokat lát el.

A testület Zala Vármegye Fejlesztéséért díjban részesítette – Zala Vármegye gazdaságának fejlesztésében és közösségi életében több évtizede meghatározó szerepvállalásáért – Horváth Tihamért a Kehida Termál Kft. és a Horváth-Ép Kft. tulajdonosát. Horváth Tihamér Keszthelyen született, tanulmányait Gyenesdiáson, Keszthelyen, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte. Három mestervizsga letétele után önálló kisvállalkozói tevékenységbe kezdett. Két vállalkozása jelenleg mintegy négyszáz főt foglalkoztat. Az egyik legnagyobb kizárólag hazai tulajdonban álló magyarországi gyógyfürdő-komplexum cégtulajdonosa. Vállalkozása révén a pöttömnyi zalai település, Kehidakustány, az egyik legkedveltebb gyógy- és élményfürdővé vált Magyarországon.

A Közgyűlés Zala Vármegye Sportjáért díjat adományozott – több évtizedes sportolói, játékvezetői tevékenysége elismeréseként – Varga Sándornak, a Zala Vármegyei Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnökének: Varga Sándor Marcaliban született, ott ismerkedett meg a kézilabdával. Pályafutása csúcsán az Újpesti Dózsa NB I-es gárdájában játszhatott, majd a Keszthelyi Haladás meghatározó játékosa lett. A 80-as évek elejétől játékvezető, több mint egy évtizedig az NB I-ben. 2010 és 2021 között a Zala Megyei Kézilabda Szövetsége népszerű és sikeres elnöke, akinek munkássága alatt új pályák épültek, jelenleg a szövetség tiszteletbeli elnöke.

A Közgyűlés  Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díjban részesítette – Zala vármegye közéletében betöltött kiemelkedő szerepéért, színvonalas szakmai tevékenysége elismeréséül – Paál Istvánt, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség elnökét: Paál István a magyar kulturális örökség elhivatott ápolását, a keresztény nemzeti értékek továbbörökítését magáénak valló Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének élén, immár több éve képviseli a nemzeti egység megteremtését, a nemzeti öntudat egyetemes elvek szerinti megerősítését Zalaegerszegen. Színvonalas rendezvényeivel megannyi alkalommal állított emléket a magyar történelem nagy múltú alakjainak, jeles pillanatainak, és elevenítette fel a dicsőséges harcokat.

A Közgyűlés Zala György-díjat adományozott – a népi fafaragás és a fafaragó közösségek ápolása és életben tartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként – Boa Endre fafaragó népi iparművésznek. Boa Endre Csörnyeföldén született, első mestere Soós Lajos volt. A 80-as évektől kapcsolódott be a megyei fafaragó mozgalomba, az egyesületnek azóta is tagja. 1991-ben alapította meg a Letenyei Fafaragó Műhely Egyesületet, szakmai vezetőként minden évben nemzetközi alkotótábort szervezett. Köztéri alkotásai az ország közel száz településén, a szomszédos országok magyarok lakta területein is megtalálhatók. 1993-ban megkapta a Népi Iparművész címet, 2019-ben a Magyar Kézművességért Díj arany fokozatát.