Balatoni Partnerségi Napok 2016-2017

Novembertől folytatódik a Balatoni Partnerségi Napok rendezvénysorozat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) támogatásával, amely számos műhelynapot és konferenciát tartalmaz, többféle szakterület neves szakértőinek, illetve a régió szereplőinek közreműködésével – a BFT munkaszervezetének tájékoztatása szerint.

 

A rendezvények, műhelymunkák szervezésével az a célja a szervezőknek, hogy szakmai közösségeket hozzanak létre, amelyek egy-egy szakterület, illetve projekt mentén együttműködnek, megteremtve akár újabb projektek megvalósításának feltételeit.

A Balatoni Partnerségi Napok rendezvénysorozat célja az is, hogy elősegítse a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttgondolkodást. A rendezvényeket szakterületek szerint szervezik a térségi szintű együttműködések ösztönzésére, a meglévő, vagy „alvó” partnerségi kapcsolatok pezsdítésére, illetve újabb közös célok megtalálására.

 

A tervezett témák:

Környezetvédelem – környezeti fenntarthatóság, vízgazdálkodás, természeti érték, tájkép védelem, városiasodás – urbanizáció;

Turizmus és gazdaságfejlesztés – foglalkoztatás, kreatív ipar, helyi termékek, családbarát Balaton, örökségünk, vállalkozások, térségmarketing;

Társadalom – egészséges életmód, egészségfejlesztés, időskori szolgáltatások fejlesztése, felnőttképzés, öko-tudatosság, helyi kulturális örökség megőrzése;

Térség-területfejlesztés – vándorkonferencia/éves térségfejlesztő rendezvény.

 

E szakterületek mentén a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztésében érdekeltek; a térségfejlesztő szervezetek, a közszféra szereplői, hazai és nemzetközi hírű szakmai résztvevők, és a civil szereplők sokat tehetnek a közös érdekérvényesítésért is. A különféle szaktudás és tapasztalat találkozása segítheti a régió természeti és kulturális értékeinek megőrzését, a benne élők életkörülményeinek javítását, az üdülni érkezők mind komplexebb, magasabb szintű kiszolgálását, valamint a felmerülő problémák összefogással történő megoldását.

A rendezvénysorozat nyitóelőadását Siófokon tartották november 22-én Fenntartható fejlődés környezeti szempontjainak megvalósítása a Balaton Régióban címmel, számos érdekes előadóval, amelyről a hirbalaton.hu beszámolója ezen a linken olvasható.

 

A szervezők Eötvös Károly (1842-1916) szavaival buzdítanak mindenkit a részvételre:

„Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, erdők fekete foltjai, zöld mezők, arany vetések, száz falu, ezer hegyi hajlék, csárdák, malmok, útszéli sorfák, patakok, csatornák, magas bércek, fehér házak, korhadt és mégis fényes várromok, Szent Györgynek és Badacsonynak komoly fensége, s az a Balaton mintha rám nevetne, s az a nádas mintha nekem súgna-búgna, s a látásnak messze határán égnek, földnek, Bakonynak, Tihanynak, tengervíznek édes ölelkezése, bizalmas összehajlása, s mindez egymást kerülve, váltogatva, kergetve, egymással összejátszva s a hátam mögött nyugvó nap arany sugarával ragyogón fölékesítve: íme, ez a kép rohanta meg lelkemet. A jelennek minden élettünete, sok százados múltnak minden árnya, természetnek ősalkotásai, emberkéznek apró szép dolgai együtt, egymás mellett. Van-e még ily ragyogó foltja több a kerek világnak?”

(10:59)