Alapítványi fenntartású lesz a veszprémi Pannon Egyetem (MTI)

Az Országgyűlés 132 igen, 55 nem és 7 tartózkodó szavazattal elfogadta a Pannon Egyetemért Alapítványról és az alapítványnak, illetve az egyetemnek történő vagyonjuttatásról szóló előterjesztést a kormány javaslatára.

A jogszabály szerint 2021. szeptember 1-jétől a kormány által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítvány gyakorolja a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem alapítói és fenntartói jogait, biztosítja a működési feltételeket és az intézményfejlesztési célok megvalósítását, valamint végzi a vagyonkezelést.
A törvény értelmében a jelenleg költségvetési szervi formában működő egyetem vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan-vagyonelemek a fenntartóváltást követően, ingyenesen a magánegyetemként tovább működő intézmény tulajdonába kerülnek.
Az alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait az innovációért és technológiáért felelős miniszter jelöli ki.