A könyveket és a környezetvédelmet kapcsolták össze a zalaszabari iskolában (zaol.hu)

A Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola is csatlakozott Balogh Andrea tanárnő vezetésével az országos könyvtári napokhoz – írja a zaol.hu.

Mint azt a tanárnő előrebocsátotta: fontosnak tartja környezetünk védelmét és erre ösztönzi tanítványait is, ezért minden évben szervez a gyerekeknek olyan foglalkozásokat, melyeknek ez a lényege, amellett, hogy beszélgetnek is az egyre növekvő környezetszennyezésről. A témát több oldalról megvizsgálják, kitekintenek a világba, hogy milyen problémával szembesülnek máshol. Amikor a gyerekek látnak egy-egy képet, filmrészletet a legelrettentőbb helyekről (például az óceáni szemétszigetekről, a szeméttelepen élő, guberáló gyerekekről, a nyomorban és szennyben tengődő milliókról Indiában, a Tiszán beözönlő hulladékhalomról), bizony nehezen tudják elképzelni, hogy lehet így élni és nem értik, miért nem tesznek ez ellen az emberek.

S hogy ez hogyan kapcsolódik a könyvtári napokhoz? Úgy, hogy a hulladékokról beszélgetve eljutnak a papírgyűjtéshez, a PET-palackok kérdésköréhez, a szelektív gyűjtés fontosságához is.

– A papírgyűjtések során sok könyv is belekerül a kupacba, amiből mindig kimentek néhányat. Ezekből aztán dekoráció készül az órai feladat keretében. A könyveket felhasználjuk iskolai dekorációhoz (mint idén az október 6-i megemlékezés során), vagy osztálydekorációhoz – mondta a tanárnő.

– A könyvtári napokra készülve idén is kézműveskedtünk a gyerekekkel. Illetve, hogy ne csak rajzos, barkácsolós feladatokkal találkozzanak a diákok, a település könyvtárába két foglalkozást is szerveztünk. Először az 5. osztály látogatott el a Margaréta Házba (itt van a könyvtár), ahol illusztrációkat készítettünk könyvlapokra, szórólapok felhasználásával hajtogattunk dekorációkat a faliújságra. A következő alkalommal az 5. és a 6. osztály számára tartott könyvtári foglalkozást a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár két könyvtárosa, Benke Dániel és Musztács Krisztián. Nagyon jó hangulatú esemény volt: a könyvtárral, könyvekkel kapcsolatos feladatokat kellett megoldani a gyerekeknek, volt szókereső, betűrendbe sorolás, el kellett dönteni a könyvekről állításokat, könyvdominót építettek, s az volt a tét, hogy melyik csapaté lett hosszabb; nem is gondolnánk, hogy ez nem könnyű feladat, sokat nevettek a gyerekek. Kupakra könyvtornyot építettek adott időre úgy, hogy az alsó könyv sehol ne támaszkodjon az asztalra, de ne is boruljon fel (a győztes csapat 19 könyvet tudott egyensúlyozni), végül könyvvel a fejükön kellett szlalomban egy távot megtenniük. Valamennyi feladathoz leselejtezett könyveket használtak a gyerekek, így a könyvtári foglalkozás összecsengett az iskolai feladatokkal is.

.