A gépjárműadó első részletét március 15. helyett április 15-ig kell majd befizetni (veol.hu)

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a NAV látja el, melynek megbízása alapján február közepétől kezdte el kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat – figyelmeztet honlapján az adóhatóság és a veol.hu.

Első körben fontos tisztázni, hogy ez a változás a gépjármű-üzembentartókat (ma­gyarán a tulajdonosokat) nem érinti, pluszteendőjük nincs. Ettől függetlenül országos viszonylatban mintegy 3,2 millió gépjármű-üzembentartó érintett a módosításban – ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és kézbesítése akár több hetet is igénybe vehet. Az adóhatóság javaslata szerint a gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk.

Mik a határidők?

Mint azt már említettük, a kiadás első részletét a korábbi években megszokott ­március 15. helyett idén elég április 15-ig befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-ig a NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlájára. A befizetéskor az átutalási bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Mi a fizetés menete?

Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett (vagyis magánszemély), az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással, vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Abban az esetben, ha valaki esetleg elveszítené a csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek (vagyis egyesületek, cégek) viszont csak és kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról, átutalás formájában rendezhetik a be­fizetést.

Az adómentességről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján többek között az olvasható, hogy a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról, továbbá a mentesség jogcíméről, valamint a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának adatairól az érintett önkormányzati adóhatóság adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóságnak, az adózóknak ezekrő1 további bejelentési kötelezettsége nincs. Ez alól csak az jelent kivételt, ahol olyan adómentesség van érvényben, melynek feltétele az évente benyújtandó nyilatkozat (például egyesület vagy alapítvány esetében).

Az idei évtől új mentesség megadására az önkormányzatok helyett már a NAV jogosult, ezért az ilyen irányú kérelmeket 2021. január 1. után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé kell benyújtani.

Önkormányzati feladat

A 2020. december 31-ig fennálló adókötelezettséggel kapcsolatos hatáskör továbbra is az önkormányzati adóhatóságoknál maradt, vagyis a 2020. december 31-én gépjárműadó adónemben fennálló tartozást az érintett település kifejezetten erre vonatkozó számlaszámára utalva lehet kiegyenlíteni – erről mindenki a saját önkormányzatánál tud érdeklődni.

Kerekítik az összeget?

Sokaknál komoly ellenérzést váltott ki, hogy a gépjárműadó összegét nemes egyszerűséggel felkerekítik – ennek is utánajártunk. Az adózás rendjéről szóló vonatkozó törvényben az ezer forintra való kerekítést taglaló mellékletben nem lett megemlítve a gépjárműadó a kivételek között. Egyéb esetekben az adót az adóalap és az adómérték alkalmazásával forintra pontos összegben kell megállapítani. A matematikai szabályok szerint 499 forintig lefelé, míg 500 forinttól felfelé kell kerekíteni. Tehát nemcsak felfelé, hanem lefelé kerekített összegek is előfordulnak a kipostázott határozatokban, ezek alapján pedig egyesek rosszul, míg mások éppen ellenkezőleg, vagyis jól járnak majd a kerekítéssel.