Ennyiért visz át a balatoni komp: díjak, kedvezmények, téli menetrend

2020-ban egyelőre a 2019-es díjakért (ld. alábbi táblázat) szállít továbbra is személyeket, közlekedési eszközöket, állatokat a balatoni komp Szántód és Tihany között. A kompüzemeltető Balatoni Hajózási Zrt. többféle kedvezményt is biztosít utasainak.

Az aktuális, téli menetrend:

2020. február közepéig Szántódról 7 és 17 óra között, Tihanyból pedig 7.15 és 17.15 óra között indulnak óránként a járatok.

A balatoni komp egész évben üzemel, csak szélsőséges időjárás és kedvezőtlen jégviszonyok esetén nem közlekedik. Nagy forgalom esetén sűrűbben indulnak a járatok.

 

Járművekre vonatkozó jegyárak:

Járművek típusai Díj (Ft/db)
Kerékpár    400,-
Kerékpár utánfutó, kézi kocsi, összecsukott kerékpár    400,-
Segédmotor kerékpár, motorkerékpár, quad, segway   1000,-
Motorkerékpár utánfutó    400,-
Bringó, mopedautó, riksa 1 500,-
Oldalkocsis motorkerékpár, trike 1 900,-
Személygépkocsi 1 900,-
Tehergépkocsi 2 t össztömegig 1 900,-
Tehergépkocsi 2,01-3,5 t össztömegig 2 200,-
Tehergépkocsi 3,51-10 t össztömegig 6 500,-
Tehergépkocsi 10 t össztömeg felett 12 000,-
Utánfutó 1,5 t össztömegig 2 000,-
Teher pótkocsi 1,51-10 t össztömegig 6 500,-
Teher pótkocsi 10 t össztömeg felett 12 000,-
Autóbusz 15 férőhelyig 2 600,-
Autóbusz 16-25 férőhelyig 3 800,-
Autóbusz 26 férőhelytől 7 000,-
Lakókocsi, lakóautó 2 600,-
Mezőgazdasági vontató 2 600,-
Munkagép 6 500,-
Különleges jármű 12 000,-

 

Személyjegy

Típus Díj (Ft/fő)
Teljes árú személy jegy 700,-

 

 

Kedvezményes jegyek (a kedvezményre való jogosultságot a menetjegy váltásakor kell igazolni).

Kedvezményre jogosultak Kedvezmény Díj (Ft/fő)
Felnőtt kíséretében utazó gyermek 0-6 éves korig 100%     0,-
65 év feletti EU állampolgárok

(személyazonosság megállapítására alkalmas okmány bemutatásával)

100%     0,-
65 év feletti magyar igazolvánnyal rendelkező személy (magyar igazolvány bemutatásával) 100%     0,-
65 év feletti magyar nyugellátású külföldi

(nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a * személyazonosság megállapítására alkalmas okmány bemutatásával)

100%     0,-
MÁV Start /GYSEV/BAHART dolgozó

(MÁV Start és GYSEV utazási igazolvány, BAHART dolgozói igazolvány bemutatásával)

100%     0,-
6-14 év közötti gyermek 50% 350,-
14-18 éves korú gyermek, diák 50% 350,-
18 év feletti diák

(diákigazolvány bemutatásával)

50% 350,-
65 év alatti nyugdíjas (utazási szelvényre) 50% 350,-
65 év alatti nyugdíjas (utazási szelvényre) 90%  70,-
Közalkalmazottak (utazási szelvényre) 50% 350,-
Nagycsaládosok

(szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük, a * személyazonosság és a **feltételek igazolására alkalmas okmány(ok) felmutatásával)

  90%   70,-
Sajátos nevelési igényű gyermek + 2 kísérő

(a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igazolása)

  90%   70,-
Egyházi intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok dolgozói (utazási szelvényre)   50% 350,-
Vak személy + 1 fő kísérő

(Vakok személyi járadékáról szóló igazolás vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával)

  90%   70,-
Siketek és nagyothallók + 1 fő kísérő

(Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával)

  90%   70,-
Magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy + 1 fő kísérője

(a magasabb összegű családi pótlékot kifizetőhely igazolása)

  90%   70,-
szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott + legfeljebb 2 fő kísérője

(az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény igazolása)

90 % 70,-
Súlyosan fogyatékos személy +1 fő kísérője

(Magyar Államkincstár kártya bemutatásával)

  90%   70,-
Hadi rokkant, hadi özvegy + 1 fő kísérő

(hadigondozási igazolvány és személyi igazolványa felmutatásával)

100%     0,-
Fogyatékossági támogatásban részesülő személy + 1 fő kísérője

(Magyar Államkincstár kártya bemutatásával)

 90%   70,-
Menekült, oltalmazott

(tartózkodási engedély, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás)

100%     0,-

* Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, jogosítvány.

** Feltételek igazolására alkalmas okmányok: lakcímkártya, adókártya, nagycsaládosok országos egyesületének kártyája.

 

Csoportos jegyek

Típusai Kedvezmény

 

Díj

(Ft/fő)

Csoportos 25 fő felett

(25 fő teljes árú menetjegy váltásakor)

20% 560,-
Legalább 10 fő óvodás csoport esetén a 3 fő kísérő részére

(óvoda által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista)

90 %   70,-
Legalább 6 fő 10 éven aluli gyermek utazása esetén 2 fő kísérő részére 50% 350,-
10 fő diákonként 1 fő kísérő 50% 350,-
Gyermekotthonban nevelt legalább 3 gyermek és 2 fő kísérő részére

(a gyermekotthon által kiállított csoportos utazási megrendelő)

90% 70,
Gyermekotthonban nevelt további 10 gyermek után 2 fő kísérő részére

(a gyermekotthon által kiállított csoportos utazási megrendelő)

90% 70,-
Nappali oktatásban részt vevő 10 fő diák utazása esetén + 1 fő részére

(diákigazolványok)

50% 350,-

 

 Egyéb díjak

Pótdíj 5 000,-
Kezelési költség 10%

 

BAHART kártya díjszabása, a kártyákkal igénybe vehető kedvezmények

Kártya fajtája/megnevezése Kedvezmény Ár (Ft)
BAHART ajándékkártya     5000,-
  10 000,-
BAHART JOKER kártya 10%   50 000,-
12% 100 000,-
15% 250 000,-
BAHART JOKER PLUSZ kártya

(Maestro és Mastercard kártyával történő vásárlás)

15%   50 000,-
17% 100 000,-
20% 250 000,-