Óriási fúrógépet is bevető csopaki építkezés (Új fordulat: eljárás indult az ügyben)

A csopaki közforgalmú kikötő mólószárnyán óriási fúrógépet is bevetve betonozták egy új építmény alapjait strandi besorolású magánterületen az elmúlt hetekben, a munka most is gőzerővel folyik (ld. fotók). Olvasóink tudomása szerint többszörösen törvénysértő a mólón folyó építkezés – amiről itt számoltunk be fotókkal -, ezért szerdán kérdésekkel fordultunk az illetékes hatóságokhoz, így van-e, miféle engedélyek birtokában lehet manapság így építkezni? A vízügy tegnap ellenőrzést tartott a helyszínen, és a mai napon (március 21.) válaszolt a kérdéseinkre. Az építésügyi hatóság március 23-án megérkezett válasza itt olvasható.

Építkezés a csopaki mólószárnyon – 2021. március 19-i állapot (olvasói fotó)

 Építkezés a csopaki mólószárnyon, a víz felől – 2021. március 19-i állapot (olvasói fotó)

 

A balatoni ügyekben hatósági jogkörrel rendelkező katasztrófavédelemtől érkezett válasz szerint (amit alább szó szerint közlünk) első körben a vízügy és az építésügy az illetékes a kérdésben.

Az állami tulajdonban lévő Balaton medrének kezelője a vízügy, ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtófelelőséhez is eljuttattuk kérdéseinket. Első válaszuk szerint az ügyben a hatósági jogkörrel rendelkezők az illetékesek (a vízügynek ilyen nincs). Újabb válaszukban türelmet kértek, majd a helyszínt példás gyorsasággal ellenőrizték.

A ma, azaz vasárnap megérkezett válaszukból (alább szó szerint közöljük) az derül ki, hogy az eddig elvégzett munkát a móló megerősítésének szánja az építtető, és ugyan hibázott, hogy nem kért rá engedélyt, de amennyiben a mólót az eredeti magasságban visszaállítja, és nem építkezik rá, akkor a vízügy nem emel ellene kifogást. A móló szárazulatnak minősül, a vízügynek a vízparttól kezdődő 6 méteres sávig terjed a hatásköre, a többi az építésügyre tartozik.

Az majd az építési hatóság válaszából derülhet ki, hogy kért, illetve kapott-e engedélyt a tulajdonos bármilyen építkezésre. Mit lehet manapság engedély nélkül megvalósítani egy parti területen? Lehet-e konténereket telepíteni a különleges strandi besorolású, de többnyire vitorlások tárolására használt partszakaszra? (A felmerült aggályokat a korábbi írásunkban foglaltuk össze, az építtető képviselőjének levelét is közölve.)

Az építésügyi hatóság, azaz a Veszprémi Kormányhivatal március 23-án megérkezett válasza itt olvasható.

 

A vízügy válasza

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, Siklós Gabriella a következő választ küldte kérdéseinkre:

“A  Balatoni Vízügyi Kirendeltség Szakaszmérnöke helyszíni szemlét tartott a Csopaki mólószáron tartó építkezési  helyszínen, és az építési munkák helyzetét  beazonosította. Az  épített alaptest széle jelenleg valóban a 6 méteres  fenntartó sávon belül van, de  mint mederkezelő, a vízügyi igazgatóság nem emel kifogást ellene a következők miatt: A végleges partvédőmű  szint az eredetivel megegyezően +1,6 m-re kerül visszaépítésre. Véleményünk  szerint  annyiban  hibázott  az ingatlan tulajdonosa, hogy nem
kért hozzájárulást a mólószár anyagának és ezzel együtt a partvédőmű felső részének ideiglenes visszabontására, ugyanis ezzel átmenetileg megváltoztatta az ingatlan állapotát. Erre a tulajdonos figyelmét felhívjuk.

A  síklemez  É-i  részén  mobil  konténerépület kerül elhelyezésre, amihez Csopak  önkormányzata  hozzájárult.  A konténer a fenntartó sávon kívül fog elhelyezkedni, kb. 9 m-re a Balatontól. (A fenti információkat a kivitelező Kft képviselőjétől  és  a  Polgármesterrel  történt  megbeszélés  alapján tudjuk). Itt a vízügyi igazgatóságnak illetékessége nincs!

Összefoglalva:  a  parti  sávban  semmilyen feltöltés, vagy új építmény nem kerül  elhelyezésre,  a régi, elbontott sávalap újjáépítése történt meg. Az építés  közben  a  mólószár  felső  40-50  cm-es rétegét eltávolították, az újjáépítés azonban megegyezik az eredeti állapottal, szintekkel.”

 

A katasztrófavédők válasza 

A Belügyminisztériumhoz tartozó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálatától péntek délután érkezett válasz:

Az alapozással érintett csopaki Balaton-parti ingatlan ingatlannyilvántartás szerinti besorolása „kivett strandfürdő”, nem
önkormányzati vagy állami tulajdonú. Mint szárazulati ingatlanon történő építkezés közvetlenül vízügyi-vízvédelmi hatósági engedélyezést nem igényel.

Vízgazdálkodási oldalról azonban a tárgyi ingatlanra, mint Balaton parti ingatlanra vonatkoznak a 83/2014. (III.4.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott 6 méteres parti sávra előírt korlátozások.

A fenti kormányrendelet pontosan meghatározza, mely módon használható, illetve hasznosítható a parti sáv, továbbá a jogellenes cselekmények szankcionálásáról is rendelkezik. Amennyiben a parti sávban jogellenes használat vagy hasznosítás valósul meg, úgy ennek megszüntetésére a mederkezelőnek kell a jogellenes állapotot előidézőt felszólítani.

Amennyiben ezen felszólításnak nem tesz eleget, úgy a mederkezelő az illetékes vízügyi hatóságnál kezdeményezheti a vízgazdálkodási szempontból káros állapot megszüntetésére irányuló hatósági eljárás megindítását. Jelenleg nincs ilyen kezdeményezés a területileg illetékes vízügyi hatóságnál.

A fentiekre tekintettel az ingatlantulajdonos és a mederkezelő részére a területileg illetékes vízügyi hatóság figyelemfelhívást bocsát ki, továbbá megkeresi a területileg illetékes építésügyi hatóságot is.”