Záráshoz közeledik a Veszprémi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése (vehir.hu)

2018. január 19-én indult ,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése” című pályázat, amelynek keretében az intézmény 550 000 000 Ft, 100% intenzitású európai uniós vissza nem térítendő támogatást használhatott fel.

Pap Máté kancellár és Lantos Andrea projektmenedzser tájékoztatása szerint az elmúlt több mint két évben sikerült a Cselekvési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul megvalósítani. A pályázat hosszú távú céljainak megfelelően számos tanulói tevékenység került lebonyolításra, a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése is megtörtént, melybe beletartoztak a pedagógus továbbképzések, tananyagfejlesztések, és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is – írja a vehir.hu.

A projekt végrehajtásában a centrum mind a nyolc intézménye részt vett. A pályázat keretében 300 lemorzsolódással veszélyeztetett diákot vontak be a különböző iskolai és iskolán kívüli programokba. Ezen tanulók fejlesztése alapképesség fejlesztő foglalkozások, digitális kompetenciát fejlesztő programok, sportfoglalkozások, drámapedagógiai szakkörök, kompetenciafejlesztő tankörök, fejlesztő foglalkozások, egészségnapok, színházlátogatások, szakmai kirándulások és pályaorientációs foglalkozások keretein belül valósult meg.

A pályázatban vállaltaknak megfelelően sikerrel végezte tevékenységét a roma mentor program is 14 roma tanuló bevonásával.

A projektben hangsúlyt kapott a pedagógusok továbbképzése is. Ezek célja a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása volt a tanulói lemorzsolódás mérséklését szolgáló tanulói alapkészségek és képességek fejlesztése területen. Az elmúlt évben összesen 152 pedagógus vett rész a különböző képzéseken.

A projekt sikeres megvalósulását infrastrukturális fejlesztés is segítette. Az építési beruházások 2019 decemberében fejeződtek be. A Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum és Kollégiumban a beruházás célja a kollégiumban élő diákok és az ott dolgozó pedagógusok komfortérzetének és közösség építő erejének a növelése volt. A Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikumban a fejlesztés eredményeként kialakításra került egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, és beszerzésre kerültek olyan informatika eszközök, amelyek a robotika alkalmazását teszik lehetővé az oktatásban.

A kötelező vállalások terén kimagasló eredményt ért el a Veszprémi Szakképzési Centrum: a bevont osztályok esetében a 25 tanulócsoport tanulmányi átlaga a projekt végén majdnem egy tizeddel haladta meg a vállalt célértéket, mivel a tanulmányi eredményekben átlagosan 6,6%-os javulás történt. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése területén is jelentő javulást értek el, mivel a bázisértékhez képest (6,35%) rendkívül alacsony mértékűre (2,47%) sikerült csökkenteni a lemorzsolódás arányát.

A Veszprémi Szakképzési Centrum a projekt zárását követően is szeretné megtartani az elért eredményeket, és a projekt keretében megszerzett tudást és eszközöket a jövőben a még színvonalasabb szakmai képzésre fordítani.