Választ kaptak a civilek a tűzifa-kormányrendelet miatt írt nyílt levelükre

A tűzifa-kormányrendelet kihirdetése után az ország védett erdeiben folyó fakitermelések miatt aggódó 6 zöld civil szervezet, illetve 110 000 ember által aláírt nyílt levélre válasz érkezett. Az Agrárminisztérium által jegyzett válasz nem ismeri el, hogy a kormányrendeletben szereplő lazítások hátrányosak az erdők természeti értékeinek védelme szempontjából, ugyanakkor a jogszabály szükség szerinti felülvizsgálatát ígéri – írja a nyílt levél egyik jegyzője, a WWF közleményében.

 

A közlemény szerint a civilek továbbra is aggasztónak találják a helyzetet, és természetvédelmi mellett energiabiztonsági szempontból is vizsgálják a történéseket.

Mint írják:

A zöld szervezetek álláspontja szerint az ország védett és Natura 2000 területeinek nagy részén már eddig is túlzott intenzitású, vágásterületekkel járó erdőgazdálkodás zajlott. A tűzifa iránti megnövekedett kereslet sem indokolhatja, hogy a korlátozások lazításával a természeti értékek megőrzése a jelenleginél nagyobb mértékben háttérbe szoruljon.

 

A helyzetet értékelve a civilek azt közlik, hogy “háztartásonként 10 m3-ig hatósági áras lett a tűzifa. A nagy keresletre reagálva részben a tűzifarendelettel igyekeznek lépést tartani a kínálati oldalon is. Erre a kormányzati kommunikáció szerint van lehetőség, mivel az utóbbi években jellemző 13 millió m3 folyónövedékhez képest a kitermelés jóval alacsonyabb volt, kb. 7,5 millió m3, amelynek jellemzően a fele – vagyis kb. 3,5 millió m3 – energetikai választék, döntő részben tűzifa.
Ezzel szemben a nyilvános statisztikák szerint a biomassza felhasználásunk kétszer akkora, mint amennyi biomassza a forrásoldalon rendelkezésre áll”.

Kitérnek arra is, hogy “ez a statisztikai inkonzisztencia” szakmai berkekben már régóta ismert, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont már 2009-ben felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai szilárd biomassza-felhasználás sokkal nagyobb, mint a hivatalos energetikai célú fakitermelési választékok és a nettó import összege. A blogbejegyzésükben bemutatják, hogyan keletkeznek a forrás- és felhasználás oldalon az adatok, és kitérnek a lehetséges megoldásokra is.